Partnerstvo SARIO a STV

utorok, 20. apríl 2010
SARIO

Predstavitelia strategického rozvoja Slovenskej televízie prezentovali vedeniu Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu projekt satelitného vysielania, zameraného na propagáciu Slovenska v zahraničí. Podľa povereného riaditeľa strategických projektov Jána Dianišku je hlavným cieľom projektu posilniť identitu zahraničných Slovákov a pritiahnuť ich späť na Slovensko, a to nielen ako turistov, ale napríklad aj do sféry podnikania. „Boli by sme radi, keby tento projekt tvoril jeden z pilierov štátnej prezentácie smerom navonok“ – vyhlásil Ján Dianiška a dodal, že preto hľadajú prirodzených partnerov na spoluprácu, predovšetkým medzi inštitúciami, ktoré sa aktívne venujú propagácii Slovenskej republiky z rôznych pohľadov.  Generálny riaditeľ SARIO Juraj Kiesel zástupcov Slovenskej televízie oboznámil z viacerými aktivitami a nástrojmi Agentúry na prezentáciu predovšetkým ekonomického a investičného prostredia Slovenska, ktoré by bolo možné aplikovať aj v rámci predstaveného projektu satelitného vysielania. „Agentúra SARIO víta možnosť participovať na takomto projekte, ktorý môže  napomôcť propagácii Slovenska a zároveň pritiahnuť pozornosť zahraničných podnikateľských subjektov“ – konštatoval Juraj Kiesel.