Perspektívy spolupráce v oblasti stavebníctva

streda, 17. november 2010
Bratislava

 

V nadväznosti na rokovania s veľvyslancom Bieloruska vo Viedni Alexandrom Syčevom zorganizoval Pavol Dolhý z Odboru strategických projektov Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v Bratislave stretnutie slovenských podnikateľov v oblasti stavebníctva s predstaviteľmi bieloruských stavebných spoločností a ministerstva stavebníctva Bieloruska.

 

Na podujatí boli prerokované možnosti podpory vývozu veľkých stavebných celkov na teritórium Bieloruska. Bieloruskí predstavitelia prejavili záujem o vytváranie spoločných podnikov orientovaných na výstavbu ekologických bytov, ale aj na revitalizáciu závodov na výrobu stavebných materiálov.

 

Konzorcium podnikov vedené stavebnou spoločnosťou TEXO PARTNER predstavilo svoje výrobno-montážne závody a prezentovalo systém výstavby bytových domov, polyfunkčných objektov, spaľovne a kogeneračnej jednotky pre sídliská do 45 000 obyvateľov. Spoločnosti združené okolo firiem IPEC Bratislava a KORS Bratislava prezentovali svoje možnosti výstavby priemyselných parkov a obchodných logistických centier.

 

Bieloruská strana na záver návštevy ponúkla možnosť pokračovania rokovaní v Minsku o konkrétnom spôsobe zapojenia slovenských stavebných spoločností pri výstavbe obytných domov, infraštruktúry a pri obnove a modernizácii priemyselných podnikov.