×

Podnikateľská misia do Budapešti

Podnikateľská misia do Budapešti zameraná na odpadové hodpodárstvo
 
Dňa 15. júna 2022 zorganizovala agentúra SARIO v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Maďarsku a s Obchodnou a priemyselnou komorou Budapeštianskej župy a štatutárneho mesta Érd podnikateľskú misiu so zameraním na odpadové hospodárstvo.
 
Tri slovenské spoločnosti si pripravili prezentáciu svojich jedinečných produktov. Išlo najmä o riešenia v otázke manažmentu odpadu a udržateľnosti odpadového hospodárstva, recyklácie zmiešaného komunálneho odpadu či ventilačných a tepelných systémov pre veľké priemyselné objekty a výrobné haly. Prezentácie vzbudili záujem a v rámci diskusie sa maďarské spoločnosti detailne zaujímali o slovenské produkty.

Súčasťou biznis programu boli aj obchodné rokovania slovenských spoločností s dvadsiatimi piatimi zúčastnenými maďarskými spoločnosťami. Účastníci misie po ukončení rokovaní deklarovali niekoľko potenciálnych spoluprác, možný posun aj k ďalšej výmene cenovej ponuky.
 
Maďarsko naďalej zostáva dôležitým obchodným partnerom Slovenskej republiky, najmä v čase aktuálnej regionalizácie výroby nielen v dôsledku COVID-19 pandémie, ale aj v súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciu vo východnej Euŕope.