Podnikateľská misia do Charkova

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zorganizovala v dňoch 24.-26. septembra 2019 v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Kyjeve, Administráciou mesta Charkov a Honorárnym konzulátom Slovenskej republiky v Charkove podnikateľskú misiu do Charkova na Ukrajine.

Cieľom podnikateľskej misie bolo prehĺbenie obchodných aj osobných vzťahov medzi predstaviteľmi slovenskej podnikateľskej sféry a ukrajinskými partnermi, ktorí sú otvorení zintenzívniť spoluprácu s firmami na trhu Európskej únie. Za slovenskú stranu sa zúčastnilo 9 firiem, ktoré uskutočnili desiatky B2B rokovaní so svojimi ukrajinskými náprotivkami.

Fórum bolo otvorené štátnym tajomníkom MZVaEZ L. Parízkom a okrem rozvoja obojstranných obchodných vzťahov bolo venované aj spolupráci v oblasti IT, vedy a výskumu, turizmu či inteligentného „smart“ osvetlenia. Výsledkom bola výmena kontaktov a dohoda na budúcej užšej kooperácii aj podpis Dohody o spolupráci medzi Honorárnym konzulátom Slovenskej republiky v Charkove a Regionálnou kanceláriou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici. Slovenská strana vyjadrila otvorenosť a snahu udržiavať pozitívny trend či zvýšiť obchodnú výmenu na základe expanzie slovenských a ukrajinských firiem, ukrajinská strana takisto vyjadrilа záujem, ochotu a disponibilitu vyjst v ústrety v prípade potreby a požiadaviek zo slovenskej strany.

Významnou časťou programu bola prehliadka závodu FED, ktorý sa špecializuje na výrobu agregátov a náhradných častí v sfére leteckého priemyslu. Riaditeľ závodu je zároveň Honorárnym konzulom Slovenskej republiky v Charkove. Väčšina účastníkov vyjadrila pripravenosť potenciálnej účasti na prípadnej budúcej misii v tejto časti regiónu.