Podnikateľská misia do Indie

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Zastupiteľským úradom SR v New Delhi usporiadala 12.-14. februára 2019 podnikateľskú misiu do Indie počas 10. zasadnutia Zmiešanej komisie medzi Slovenskou republikou a Indiou pre ekonomickú spoluprácu.

Zámerom podnikateľskej misie bolo sprostredkovať slovenským podnikateľom možnosť viesť priame rokovania s potenciálnymi partnermi v Indii počas podnikateľského fóra usporiadaného dňa 13. februára 2019. Podnikateľské fórum otvoril štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz, na otvorení bol prítomný aj štátny tajomník MF SR Radko Kuruc.
Priestor na B2B rokovania malo dvadsať slovenských firiem z obranného, potravinárskeho, strojárskeho, drevárskeho, či smart sektoru s tridsiatimi dvoma indickými spoločnosťami.
 
Podnikateľskému fóru predchádzalo 10. zasadnutie Zmiešanej komisie, ktorého výsledkom bol podpis záverečného protokolu štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva SR Vojtechom Ferenczom a jeho indickým partnerom  Ministrom obchodu a priemyslu Indie Chhotu RamChaudharim.

"India je v rámci ázijského kontinentu po Číne, Kórejskej republike a Japonsku naším štvrtým najvýznamnejším obchodným partnerom. Objem vzájomnej obchodnej výmeny medzi Indiou a SR bol v roku 2017 na úrovni  333,2 mil. €.. India je krajinou s rastúcim ekonomickým a politickým významom nielen v rámci Ázie, ale aj v celosvetovom meradle. Rezort hospodárstva víta aktivity, ktoré dopomáhajú rastu dynamiky bilaterálnej hospodárskej spolupráce. V tejto súvislosti chcem vyzdvihnúť najmä investíciu spoločnosti TATA Group, ktorá vybudovala výrobný závod automobilky Jaguar Land Rover práve na Slovensku," uviedol štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz, ktorý sa v Dillí stretol aj so zástupcami spomínanej spoločnosti. 

Počas misie sa uskutočnil podpis distribučnej zmluvy spoločnosti SEAK Energetics a spoločnosti T-Industry s indickým partnermi Green Ripples and Hibiscus Cleantech. Výsledkom spolupráce bude spustenie nabíjacej stanice pre elektromobily, čím sa  vzájomná bilaterálna spolupráca prehĺbila v novom strategickom sektore elektromobility. 
 
Slovensko-indické obchodné a hospodárske vzťahy zotrvávajú naďalej strategicky významnými pre oblasť zahraničného obchodu a v poradí 10. zasadnutie Zmiešanej komisie podstatne prispelo k zachovaniu tohto trendu. Nadchádzajúce 11. zasadnutie Zmiešanej komisie medzi Slovenskou republikou a Indiou bude organizované v roku 2020 v Bratislave.