Podnikateľská misia Gruzínsko l Azerbajdžan

utorok, 19. október 2021

Agentúra SARIO organizovala podnikateľskú misiu počas oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka do Gruzínska a Azerbajdžanu. 
Ministra sprevádzali aj predstavitelia agentúry SARIO a zástupcovia 16 slovenských spoločností z oblasti IKT, strojárstva, potravinárstva aj zdravotnictva.


S Gruzínskou obchodnou komorou a AZPROMO zástupcovia agentúry SARIO zorganizovali viacero úspešných stretnutí a predstavili obchodný potenciál Slovenska.

Minister Korčok na stretnutí so svojimi rezortnými partnermi rokoval o možnostiach prehĺbenia dvojstranných vzťahov, vrátane obchodno-ekonomickej spolupráce. Partneri v tejto súvislosti ocenili, že spolu s ministrom Ivanom Korčokom navštívila krajinu aj početná delegácia podnikateľov zo Slovenska a mali možnosť oficiálne otvoriť bilaterálne podnikateľské fóra..
Súčasťou programu v Azerbajdžane bol okrem slovensko-azerbajdžanského podnikateľského fóra aj podpis medzivládnej dohody o hospodárskej spolupráci.

Rokovania s protistranou v Gruzínsku aj Azerbajdžane sú podnikateľmi hodnotené vysoko pozitívne, tešíme sa na budúce úspešné príbehy a kontrakty. 
Viac o misii v Gruzínsku z pohľadu diplomacie 
Viac o misii v Azerbajdžane z pohľadu diplomacie 

-----
Odbor zahraničného obchodu (OZO) agentúry SARIO zabezpečuje komplex informačných, poradenských, asistenčných a vzdelávacích služieb pre slovenských exportérov a zahraničných záujemcov o slovenskú produkciu a výrobnú kooperáciu.
Kompletnú ponuku služieb SARIO na podporu exportu si môžete stiahnuť v samotnej publikácií vo formáte PDF.