×

Podnikateľská misia na BAUMA 2022

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP v termíne 23. – 26. októbra 2022 zorganizovala podnikateľskú misiu v rámci medzinárodného veľtrhu stavebníctva BAUMA 2022 v Mníchove, Nemecko.

BAUMA je jedna z najväčších výstav v oblasti stavebníctva na celom svete, ktorá tento rok zavŕšila svoj 34. ročník. S viac ako 3 500 vystavovateľmi zo 62 krajín a takmer 630 000 návštevníkmi z 217 krajín mohli účastníci tejto výstavy nahliadnuť na najnovšie trendy svetového stavebníctva. Tohtoročná BAUMA sa zamerala primárne na digitalizáciu a udržateľnosť v rámci piatich kľúčových tém: stavebné metódy a materiály budúcnosti, cesta k autonómnym strojom, udržateľná, efektívna a spoľahlivá ťažba, digitálne stavenisko, cesta k nulovým emisiám.

Slovenská delegácia bola v rámci podnikateľskej misie zastúpená piatimi slovenskými spoločnosťami.

Prítomnosť medzinárodných podnikov, renomovaných odborníkov a dobre informovaného publika tak poskytla viac než pár možností na rôzne diskusie a B2B. Spoločnosti tak mali možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť, obohatiť sa o know-how konferenčných výstupov ako aj nadviazať nové obchodné kontakty.

Ďalší ročník výstavy BAUMA sa bude konať na výstavisku v Mníchove v apríly roku 2025.