Podnikateľská misia na Smart Tech Korea 2022

štvrtok, 16. jún 2022
Počas minulého týždňa (6. 6. - 11. 6. 2022) sa zástupcovia agentúry SARIO v spolupráci Odboru národného projektu a Odboru zahraničného obchodu zúčastnili podnikateľskej misie v Južnej Kórei.

Podnikateľská misia odštartovala veľmi zaujímavým stretnutím na pôde Zastupiteľského úradu SR v Soule. Slovenské podnikateľské subjekty spoločne s delegáciou akademikov a zástupcov Žilinskej župy, mali možnosť stretnúť sa so zástupcami Kórejskej asociácie robotiky - KAR ako aj predstaviteľmi kórejskej spoločnosti INTERX. Po krátkych prezentáciách nasledoval neformálny networking oboch strán.

Druhý deň sa delegácia zúčastnila podujatia Smart Tech Korea 2022, ktoré so sebou prinieslo nespočetné množstvo technologických trendov a možností na rozvoj v Priemysle 4.0 ako aj stretnutí v rámci B2B, ktoré majú potenciál na sformovanie budúcich partnerstiev.
Štvrtok sa niesol v znamení cestovania na juh krajiny, kde účastníci podnikateľskej misie navštívili najskôr Jeonbuk National University a následne GIST –Gwangju inštitút vedy a výskumu, kde im boli prezentované výskumné a vývojové pracoviská. Obe univerzity prejavili eminentný záujem o nadviazanie spolupráce a uzatvorenie Memoranda o porozumení, ktoré by mohli byť stavebným kameňom kooperácie medzi týmito inštitúciami. Časť podnikateľov spolu so zástupcami Žilinskej župy absolvovala v ten istý deň vopred dohodnuté rokovania s provinčným zastupiteľstvom Chungcheongnam ako aj priľahlou univerzitou.

Posledný deň misie bol okrem ďalších B2B stretnutí na Smar Tech Korea 2022 zavŕšený stretnutím na Veľvyslanectve SR v Soule s Kórejsko-Slovenskou asociáciou a vybranými kórejskými spoločnosťami, ktoré boli naklonené budúcej spolupráci v rámci automatizácie a robotizácie práve so slovenskými spoločnosťami. Prepojenie týchto subjektov je veľmi dôležitou súčasťou budovania obchodných vzťahoch medzi Slovenskom a Južnou Kóreou.

Podnikateľská misia priniesla nespočetné množstvo možností na spoluprácu ako pre spoločnosti tak aj pre akademickú sféru. Pre ďalšie rozvíjanie medzinárodných obchodných ako aj akademických vzťahov SARIO plánuje zorganizovať ďalšiu misiu do Južnej Kórei na jeseň roka počas veľtrhu Robot World 2022.