Podnikateľská misia New York FINTECH

streda, 27. apríl 2022
Odbor národného projektu SARIO (NP) organizoval počas 18.-22. apríla 2022 podnikateľskú misiu do New Yorku, USA. Téma podnikateľskej misie sa niesla v znamení oblasti FinTech, na čo bolo zamerané celé podujatie ako aj  5 zúčastnených spoločností.

Spoločnosti sa zúčastnili NY FinTech konferencie, ktorá každoročne prináša najnovšie trendy vo finančných technológiách, workshopy a úspešné príbehy.

Program pokračoval biznis raňajkami a networkingom zorganizovaným v spolupráci s Generálnym konzulátom SR v New Yorku a organizáciou Slovak Pro.

Pozvaní experti z rôznych odvetví poskytli slovenským malým a stredným podnikom reálny pohľad na americký trh, možnosti prieniku naň, ako aj prekážky, ktoré sa môžu na tejto ceste vyskytnúť. O aktivity bol veľký záujem, zúčastnilo sa ich 50 hostí z rôznych odvetví vrátane Slovákov žijúcich a pracujúcich v USA, ako aj domácich účastníkov.

Networkingový večer otvoril Generálny konzul Milan Vrbovský a zástupca Slovak Pro Vlado Lackovič, ktorý následne viedol diskusiu s Richardom Fetykom, odborníkom na investície do FinTechu, bitcoine a aktuálnom smerovaní tohto odvetvia.

Odborná časť programu pokračovala prezentáciou projektovej manažérky NP SARIO Michaely Slimákovej, ktorá priblížila Slovensko ako inovatívnu krajinu a zároveň prezentovala top slovenské spoločnosti. V tejto časti sa predstavili aj slovenské MSP, ktoré mali možnosť pred pozvanými hosťami prezentovať svoje spoločnosti a portfólio služieb.

Účastníci získali v rámci networkingu veľké množstvo kontaktov a podnikateľskú misiu hodnotili veľmi pozitívne.