Podujatia a online platforma projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy

streda, 11. máj 2022

V rámci 4.ročníka projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy bolo počas apríla 2022 realizovaných 5 matchmakingových podujatí na pôde piatich slovenských univerzít a tento rok dokonca i na pôde Slovenskej akadémie vied.

Podujatia sa uskutočnili:
  • 5. apríla 2022 - Matchmaking Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
  • 11. apríla 2022 - Matchmaking Fakulty biotechnológií a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
  • 22. apríla 2022 - Matchmaking Fakulty informatiky a informačných technológií a Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
  • 26. apríla 2022 - Matchmaking Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • 29. apríla 20222 - Matchmaking Slovenskej akadémie vied

Podujatia prebiehali podľa už rokmi zaužívaného modelu – predstavenie akademickej inštitúcie a následné predstavenie zúčastnených spoločností a ich návrhov na spolupráce, po ktorom nasledoval priamy networking.

Spoločnosti sa podujatí zúčastňovali prevažne prezenčnou formou, avšak v prípade potreby bola možnosť, aby sa k podujatiu pripojili aj online.
Účasť zo strany študentov sa na podujatiach rôznila, podľa požiadaviek predstaviteľov akademickej obce.

Matchmakingových podujatí projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy sa celkovo zúčastnilo viac ako 70 spoločností a odznelo vyše 150 návrhov na spoluprácu.

NOVÁ ONLINE PLATFORMA PROJEKTU PRAX PRE UNIVERZITY, RIEŠENIA PRE FIRMY

Tento rok agentúra SARIO v spolupráci s partnerom zaviedla do fungovania projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy i praktickú novinku - online platformu tohto projektu, ktorá dokáže priblížiť projekt ešte väčšiemu množstvu potenciálnych účastníkov, čo len prispeje k zlepšeniu spolupráce medzi firmami a akademickou obcou.

Pre urýchlenie hľadania informácií, potenciálnych študijných, alebo pracovných príležitosti, kontaktovanie a spoznanie nových ľudí, spoluprác a vytvárania nových tímov, či iných rozvojových aktivít môžu záujemcovia využívať online platformu projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy.

Pevne veríme, že prvotné kontakty, ktoré priniesli matchmakingové podujatia a ktoré sa už tvoria a budú sa postupne tvoriť aj na online platforme proejketu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy sa pretavia do úspešných spoluprác a vytvoria podmienky pre transfer informácií, technológií a podporu výskumu s cieľom ďalšieho rastu slovenského ekosystému.