×

Pomáhame slovenským firmám presadiť sa vo svete

Slovenské firmy majú ďalšiu príležitosť presadiť sa na zahraničných trhoch a uzavrieť nové obchodné kontrakty. Poskytne im ju Slovenská kooperačná burza (SKB), ktorú dňa 21. októbra 2021 organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). SKB tak predstavuje zároveň aj priestor pre zahraničných účastníkov spoznať Slovensko a jeho obchodný potenciál. Záštitu prevzal podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík. Generálnym partnerom SKB je Československá obchodná banka (ČSOB).
 
„Slovenská kooperačná burza je už dlhoročným tradičným miestom pre hľadanie nových obchodných partnerov, získanie inšpirácií a užitočných informácií a ja verím, že tento ročník nebude výnimkou,” uviedol vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík. Kooperačná burza vždy otvára aktuálne otázky, tento raz sa hlavná diskusia zameriava na moderný priemysel. „Automatizácia, robotizácia, digitalizácia, ale aj zavádzanie umelej inteligencie a ekologizácie do výrobných procesov už našťastie nie sú pre naše firmy iba pojmy z budúcnosti, ale naopak, mnohé podniky držia v tomto smere krok so zahraničnými subjektmi,” dodal R. Sulík, ktorý je rád, že slovenský priemysel napriek ťažkému pandemickému obdobiu dokázal dôležitosť a nezastupiteľnosť svojho postavenia v slovenskej ekonomike.
 
[[{"fid":"20788","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"height":300,"width":460,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Hlavnou témou Slovenskej kooperačnej burzy je moderný priemysel a digitálna podpora inovácií, ktoré podporujú automatizáciu, robotizáciu a ekologizáciu výrobných procesov vo firmách. Prezentovať najnovšie úspechy v inováciách, ako napríklad VR medicínsku aplikáciu na sledovanie ľudského tela, tak nebudú len súkromné spoločnosti ale aj vedecké inštitúcie a univerzity, ktoré napríklad zriadili inovačné centrá pre návrhy a výrobu pomôcok pre boj proti koronavírusu.

Celý záznam z diskusie odborníkov a prezentácie úspešných inovátorov 
 
„V SARIO sa nám osvedčil dlhoročný proaktívny a systematický prístup k osvete potreby implementovať inovácie do výroby aj procesov. Prináša konkrétne výsledky aj vďaka neustálemu vylepšovaniu služieb SARIO poskytovaných klientom. Slovenské firmy, ale aj výskumno-vývojové centrá a vedecké pracoviská sú svetovo konkurencieschopné a posúvajú Slovensko k znalostnej ekonomike“, zhodnotil aktuálny trend a tému podujatia generálny riaditeľ SARIO Robert Šimončič.
 
[[{"fid":"20789","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"height":307,"width":460,"class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]

Ako a kam sa posunul vývoj v technológiách, vo vývoji umelej inteligencie a robotiky? Ktoré technológie majú potenciál posunúť firmy do inovatívnej a konkurencieschopnej kvality? Odpovede hľadali práve na kooperačnej burze spolu so zástupcami obchodných spoločností odborníci z priemyslu, vedci a zástupcovia štátnej správy.

[[{"fid":"20801","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"height":255,"width":460,"class":"media-element file-default","data-delta":"4"}}]]

„Tohtoročná téma kooperačnej burzy je nám mimoriadne blízka, nakoľko digitalizácia a inovácie sú nevyhnutné aj vo finančnom sektore. Aj my v ČSOB aktuálne prechádzame významnou digitálnou transformáciou, takže, ak firmy hovoria o tom, že nejde vždy o najjednoduchšie výzvy, maximálne im rozumieme. No sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli naplniť neustále rastúce potreby zákazníkov a samozrejme, uspieť na vysoko konkurenčnom trhu. Držíme palce všetkým našim podnikateľom a podnikateľkám, ktorí sa na túto zmenu odhodlali, či už ide o transformáciu digitálnu alebo transformáciu smerom k zeleným inováciám, a z pozície silnej finančnej inštitúcie a generálneho partnera SKB sme hrdí na to, že môžeme takéto plány a podujatia podporovať“, uviedol člen predstavenstva ČSOB Branislav Straka.
 
[[{"fid":"20807","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"5":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"height":258,"width":460,"class":"media-element file-default","data-delta":"5"}}]]

Na Slovenskej kooperačnej burze 2021 ONLINE sa zúčastnilo 181 spoločností z 34 krajín vrátane Slovenska. Záujem o nové obchodné príležitosti prejavili spoločnosti napríklad z Turecka, Srí Lanky, Indie, Česka, Grécka, Švajčiarska či Rakúska. Účastníci SKB majú naplánovaných 303 bilaterálnych rokovaní.
 
[[{"fid":"20790","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"height":307,"width":460,"class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]]

Slovenská kooperačná burza 2021 ONLINE sa koná v roku 20teho výročia založenia Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, ktorá pôsobí ako akcelerátor slovenskej ekonomiky. Aj vďaka SARIO sa za ten čas podarilo priniesť na Slovensko takmer 600 investičných projektov v celkovej hodnote takmer 13 miliárd eur. Agentúra pomohla vytvoriť vyše 13 tisíc nových pracovných miest. V rámci podpory slovenských firiem agentúra SARIO zorganizovala a spoluorganizovala takmer 2 000 podnikateľských a obchodných misií, veľtrhov a výstav, ktoré poskytli slovenským firmám priestor nájsť nové obchodné príležitosti a presadiť sa na globálnom trhu.