×
10.12.2009

Prezentácia Jordánsko – slovenského biznis centra

Za účasti generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO Juraja Kiesela, honorárneho konzula Jordánskeho hášimovského kráľovstva v SR Štefana Žiaka, riaditeľa Jordánsko – slovenského biznis centra (JSBC) Riada Kayyaliho, zástupcov Ministerstva hospodárstva SR, Eximbanky a vyše tridsiatich slovenských podnikateľských subjektov sa na ministerstve hospodárstva uskutočnila prezentácia služieb a ponuky novozaloženého obchodného centra so sídlom v Ammáne.

Generálny riaditeľ agentúry SARIO konštatoval, že JSBC bude slúžiť na podporu vývozu slovenských výrobkov do Jordánska a následne aj do susediacich arabských krajín (Libanon, Sýria, Egypt), či do krajín Perzského zálivu (GCC krajiny). „Ide o pilotný projekt, a ak bude úspešný, chceme v takýchto aktivitách pokračovať s perspektívou vytvorenia 4 – 5 podobných biznis centier v ďalších atraktívnych teritóriách“ – dodal Juraj Kiesel.

Centrum bude poskytovať pre slovenské podnikateľské subjekty nasledujúce služby:

- možnosť trvalej výstavy svojich výrobkov alebo propagačných materiálov (výstavné plochy sú rozložené na dvoch podlažiach s možnosťou ďalšieho rozšírenia podľa potreby)
- poskytnutie rokovacích priestorov
- pomoc pri marketingu a prezentácii výrobkov
- vyhľadávanie vhodných partnerov pre zadefinovanú oblasť výrobkov
- pomoc pri príprave kontraktov
- pomoc pri financovaní projektov cez Eximbanku a jej lokálnych partnerov
- pomoc pri zabezpečení dopravných a logistických služieb pre jednotlivé dodávky cez zmluvných partnerov
- vyškolený personál pre informovanie o výrobkoch alebo službách
- v Bratislave, v sídle konzulátu Jordánskeho hášimovského kráľovstva bude sesterská organizácia JSBC, ktorá bude sprostredkovávať styk s centrom, pripravovať zmluvy o spolupráci medzi slovenskými subjektmi a JSBC

Podľa honorárneho konzula Jordánska na Slovensku je JSBC už registrované ako nezisková organizácia, ktorej súčasťou bude aj výstavná sieň slovenských výrobkov, lokalizovaná v centre Ammánu. „Do polovice januára chceme podpísať zmluvy s firmami, ktoré budú mať záujem využívať služby obchodného centra a v polovici marca plánujeme JSBC oficiálne otvoriť“- informoval honorárny konzul Jordánska a dodal, že mesačný poplatok za využívanie služieb centra stanovili na 130 Eur, pričom z podpísaných kontraktov si budú účtovať do výšky troch percent z predajnej sumy.