Prezentácia SARIO v Minnesote (USA)

piatok, 11. december 2009

V rámci otvorenia honorárneho konzulátu v Minnesote (USA) sa uskutočnila prezentácia ekonomického a investičného prostredia Slovenskej republiky.
Podujatie otvoril Jeff Phillips z Minnesota Trade Office spolu s veľvyslancom Slovenskej republiky v USA Petrom Burianom, ktorý podčiarkol význam takéhoto typu podujatí na zviditeľnenie Slovenska v amerických finančných a investičných kruhoch.
O výskume, vývoji a investičných podmienkach Slovenska v porovnaní so stredoeurópskymi krajinami informovala Katarína Storfer – SARIO Cooperation Partner.
Podporné programy a aktivity agentúry SARIO prezentovala riaditeľka sekcie Priamych zahraničných investícií Andrea Chovancová.
V auditóriu boli zástupcovia minnesotskej finančej komunity a politickí predstavitelia.