Prijatie saudskoarabského veľvyslanca na ministerstve hospodárstva

pondelok, 08. marec 2010
MH SR

Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO Juraj Kiesel sa zúčastnil na prijatí mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Kráľovstva Saudskej Arábie v SR Mansoura bin Khalida Al Sauda u ministra hospodárstva SR Ľubomíra Jahnátka.
Saudská Arábia patrí v rámci krajín Perzského zálivu (Bahrajn, Katar, Kuvajt, Omán, SAE) k nášmu druhému najväčšiemu obchodnému partnerovi, s ktorým máme dlhodobo aktívne saldo.
Podľa ministra hospodárstva SR bude pre ďalší rozvoj hospodárskej spolupráce so Saudskou Arábiou prioritou ukončenie legislatívneho rámca, ktorý umožní väčšiu liberalizáciu vzájomnej obchodnej výmeny. V tejto súvislosti sú na budúci mesiac naplánované expertné rokovania k Zmluve o podpore a ochrane investícii a k Zmluve o obmedzení dvojitého zdanenia.
Generálny riaditeľ SARIO v rámci rokovania ponúkol návrh užšej spolupráce so zastupiteľským úradom Saudskej Arábie s cieľom podporiť export slovenských firiem na saudskoarabský trh, ako aj výrobno-exportné kooperácie a investície.
K najperspektívnejším oblastiam spolupráce patrí energetika, petrochémia, vodné, závlahové a odpadové hospodárstvo a strojárstvo (predovšetkým zariadenia určené na ochranu životného prostredia pri ťažbe a spracovaní ropy, či obrábacie stroje).