×

Report - Obchodujme a podnikajme v USA

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) usporiadala vo štvrtok 9. júla 2020 webinár na tému „Obchodujme a podnikajme v USA“, ktorého cieľom bolo informovať slovenských podnikateľov so záujmom o americký trh o možnostiach, ako na trh vstúpiť, alebo prípadne upevniť svoje existujúce pôsobenie. Webinár zároveň reflektoval aj na aktuálnu situáciu spôsobenú v dôsledku pandémie COVID-19.

Na webinár sa zaregistrovalo 45 účastníkov zo sektorov strojársky, IKT, potravinársky, energetický, sklársky a textilný. Medzi nimi figurovali viaceré etablované spoločnosti vo svojom segmente.

V priebehu registrácie nás viacerí podnikatelia informovali o ich plánovaných, alebo dokonca práve realizovaných exportných aktivitách smerom do USA (dodávky prvých kontajnerov potravín z KON-RAD, s.r.o., aktivita MediaTech na výstavách v USA).

Počas webináru boli prezentované možnosti podpory zo strany Veľvyslanectva USA v Bratislave, prezentáciou vedúceho obchodnej sekcie Veľvyslanectva USA v Bratislave, Mariána Volenta.
Následne nadviazala ekonomická diplomatka Zastupiteľského úradu SR vo Washingtone Monika Sopkovičová, prezentáciou o možnostiach založenia obchodného zastúpenia v teritóriu, o realizácii podnikania a nadväzovaní obchodných kontaktov v krajine.
Prezentácia Aldousa Minu, zástupcu konzultačnej spoločnosti PGC Group pre strednú a východnú Európu sa zamerala na poskytnutie služieb pre podporu vstupu a etablovania sa na trhu miestnym partnerom.

Slovenskí podnikatelia mali možnosť uviesť svoje otázky pred a počas konania webináru (12 dopytov zaslaných v rámci registrácie, 6 počas webinára). Zodpovedaniu otázok bola venovaná druhá časť programu,  v rámci ktorej bolo adresovaných viacero všeobecných (nadviazanie kontaktov, či podmienky exportu do krajiny), ale aj špecifických otázok z potravinárskeho, sklárskeho a strojárskeho sektora.

Konzultanti Odboru zahraničného obchodu SARIO  pripravili pre poslucháčov zaujímavú interaktívnu anketu. Vychádzajúc z jej výsledkov mala takmer polovica zúčastnených skúsenosť s exportom na americký trh (45%). Za najväčšiu komplikáciu, resp. prekážku pri exporte vnímajú nadviazanie kontaktov a identifikovanie správneho obchodného partnera v teritóriu  (74%). Na základe hlasovania taktiež možno konštatovať, že výrazná väčšina poslucháčov by privítala zo strany agentúry SARIO najmä prípravu podnikateľskej misie do krajiny (63%).
Po ukončení webinára bol všetkým registrovaným zaslaný follow-up email spoločne s linkom na videozáznam z podujatia, na ktorý sme v reakcii dostali 3 dopyty a niekoľko poďakovaní.