×

Rokovania na Taiwane

Location
Bratislava

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) reprezentuje našu krajinu na Taiwane. SARIO v spolupráci so Slovenským kultúrnym a ekonomickým úradom v Taipei odštartovali misiu na Taiwane s cieľom získať pre Slovensko nové investície. Cieľom je aj upevniť vzťahy s etablovanými taiwanskými investormi.


 

Predstavitelia SARIO rokovali s viceprezidentom Delta Electronics Rt. Tsai a osobným poradcom majiteľa spoločnosti Foxconn Nan-Huei Huang. Témou ich rozhovorov boli možné expanzie slovenských prevádzok oboch firiem.


 

„V prípade oboch spoločností ide o globálnych lídrov elektrotechnického sektora. Priama komunikácia a upevňovanie vzťahov s centrálami môže výrazne napomôcť budúcemu rozvoju slovenských závodov, keďže expanzie sa významným podielom podieľajú na náraste priamych zahraničných investícií“ povedal generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič.


 

Zástupcovia SARIO sa stretli aj s riaditeľom DOIS (Department of Investment Services“), s ktorým hovorili najmä o možnostiach vzájomnej podpory, výmeny informácií ,ako aj „best practices“. Dôležitým bodom programu boli aj rokovania so zástupcami TAITRA, ktorá je najväčšou organizáciou podporujúcou taiwanský export, ako aj s partnerskou organizáciou Invest in Taiwan.

 

Taiwanskí podnikatelia získali prehľad o investičnom prostredí na Slovensku vďaka prezentácii zástupkyne GR SARIO A. Gulovej. Seminár zorganizovala pobočka KPMG na Taiwane vo svojej centrále v Taipei. Slovensko podporili svojimi prezentáciami aj zástupcovia zo Slovensko-taiwanskej obchodnej komory, ako aj slovenskej pobočky KPMG.


 

Slovensko na Taiwane reprezentujú generálny riaditeľ SARIO R. Šimončič, zástupkyňa GR SARIO a riaditeľka Sekcie priamych zahraničných investícií A. Gulová, ako aj projektoví manažéri SARIO.


 

Cieľom SARIO je byť modernou agentúrou, ktorú budú zahraniční investori aj domáci partneri vnímať ako nositeľa rastu a inovácií. SARIO chce v maximálne možnej miere napomáhať rozvoju slovenskej ekonomiky získavaním nových investícií a podporou obchodu, čo sa prejaví množstvom nových pracovných miest a zvyšovaním životnej úrovne na Slovensku.