×

SARIO: MSKD – príležitosť pre obchod

Location
Bratislava

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) má za cieľ podporovať rozvoj slovenskej ekonomiky. Robí tak nielen prostredníctvom priamych zahraničných investícií ale aj podporou malých a stredných podnikov pri hľadaní exportných a obchodných príležitostí v zahraničí.
SARIO v spolupráci s BIC Bratislava, koordinátorom siete Enterprise Europe Network na Slovensku, zorganizovalo podujatie „Medzinárodný strojársky kooperačný deň - Engineering 2012“,ktoré bolo oficiálnym sprievodným podujatím 19. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu vo výstavnom areáli Agrokomplex v Nitre.

Medzinárodný strojársky kooperačný deň sa konal v znamení bilaterálnych rokovaní. Podnikateľské subjekty z oblasti strojárskeho priemyslu získali možnosť nájsť si partnerov v tejto oblasti. Firmy prezentovali svoje výrobné profily, subkontraktačné ponuky partnerstva, voľné výrobné kapacity. Podujatie tak bolo jedinečnou príležitosťou na nadviazanie nových obchodných kontaktov a spolupráce s potenciálnymi partnermi zo Slovenska a zahraničia.Strojársky sektor patrí na Slovensku k najväčším zamestnávateľom. Ani počas pretrvávajúcej krízy nestratil základné konkurenčné výhody. K výhodám strojárstva patrí dlhodobá tradícia, neustále možnosti pre výskum a vývoj, dobré skúsenosti v implementácii nových technológií do výroby, ako aj vysokokvalifikovaní a odborne pripravení pracovníci.

Na podujatí sa zúčastnilo 55 spoločností. Väčšina z nich, 32 firiem, pochádzala zo Slovenska, zvyšok, 23 spoločností, tvorili predstavitelia firiem zo zahraničia (napr. Českej republiky, Maďarska, Talianska, Srbska, Ukrajiny, Chorvátska, Austrálie).

Cieľom SARIO je byť modernou agentúrou, ktorú budú zahraniční investori aj domáci partneri vnímať ako nositeľa rastu a inovácií. SARIO chce v maximálne možnej miere napomáhať rozvoju slovenskej ekonomiky získavaním nových investícií a podporou obchodu, čo sa prejaví množstvom nových pracovných miest a zvyšovaním životnej úrovne na Slovensku.