SARIO na Arab Health 2021

streda, 07. júl 2021
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' v termíne 19. – 25. júna 2021 umožnila slovenským spoločnostiam účasť na podnikateľskej misii pri príležitosti konania prestížneho podujatia Arab Health 2021 v Dubaji (SAE). Význam podujatia podporil návštevou korunný princ Dubaja, Šejk Mohammed bin Hamdan bin Rashid al-Maktoum spolu s ďalšími vysoko postavenými autoritami tejto arabskej krajiny.

Arab Health patrí medzi najvýznamnejšie podujatia medicínskeho sektoru v regióne Blízkeho východu s dlhoročnou tradíciou. V poradí už 46. ročník, ktorého hlavnou témou bolo: „United by business, driving the industry forward“, bol zameraný najmä na oblasť zdravotníckeho zariadenia, všeobecných zdravotných služieb, informačných technológií, v centre pozornosti stáli výzvy, ktoré so sebou priniesol COVID-19. 

Výstava poskytla platformu aj na predstavenie revolučných technológií používaných na zlepšenie starostlivosti o pacientov, ako je Arttifical Inteligence či Big Data. Účasťou na tomto podujatí mali slovenskí podnikatelia možnosť získať prístup ku najnovším druhom lekárskych výrobkov a služieb, odborným prednáškam, inováciám, no najväčším prínosom bolo nadviazanie nových partnerstiev a uľahčenie vstupu na významný trh, akým región Blízkeho východu nepochybne je.

Arab Health každoročne láka množstvo odborníkov z radov výrobcov, distribútorov, ale aj vedeckých profesionálov v oblasti zdravotníctva a iných pridružených sektorov. Vzhľadom na momentálnu pandemickú situáciu vo svete, prebiehalo podujatie v hybridnej forme. Výstava začala v online forme už 23. mája a v prezenčnej forme sa naplno spustila 21. júna.
Počas niekoľkých dní sa veľtrhu zúčastnilo viac ako 4 000 vystavovateľov z vyše 160 krajín a viac ako 90 000 účastníkov, z ktorých viac ako polovicu tvoria dodávatelia a distribútori zdravotníckych výrobkov a služieb. Cieľom výstavy Arab Health je podpora ambícií Spojených arabských emirátov stať sa regionálnym lídrom v medicínskom sektore a snaha diskutovať o budúcnosti tohto odvetvia. Každoročne sa veľtrhu zúčastňuje okrem množstva zástupcov pôsobiacich vo významných spoločnostiach aj vysoko postavení štátni predstavitelia, investori, či zástupcovia akademickej obce.

Úspechom podnikateľskej misie pod záštitou SARIO bolo bezpochyby uskutočnenie viac ako 35 B2B rokovaní medzi slovenskými podnikateľmi a arabskými spoločnosťami. Slovenské spoločnosti v rámci podnikateľskej misie ukázali veľký záujem o nadviazanie nových partnerstiev so spoločnosťami pôsobiacimi v medicínskom segmente, ktorý aj vzhľadom na súčasnú situáciu naberá na význame a v neposlednom rade preukázali vďaka svojim inovatívnym nápadom a myšlienkam konkurencieschopnosť v tomto segmente.

-------

SARIO v rámci celého obdobia implementácie Národného projektu plánuje zrealizovať viacero podnikateľských misií, ktoré je možné sledovať na stránke podujatí.
Viac informácií nájdete na stránke Národného projektu.