SARIO na ITM INDUSTRY EUROPE POZNAŇ 2021

pondelok, 06. september 2021
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' v termíne 31.08 – 03.09 2021 umožnila slovenským spoločnostiam účasť a prezentáciu v slovenskom národnom stánku pri príležitosti konania medzinárodného veľtrhu  ITM INDUSTRY EUROPE 2021. 

ITM INDUSTRY EUROPE 2021 je popredný medzinárodný veľtrh inovácií, technológií a strojov, ktorý sústreďuje spoločnosti z okolitých krajín za účelom  predstavenia svojich najnovších produktov a inovačných pokrokov širokému i odbornému publiku.  V tomto roku sa napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii podarilo zúčastniť viac ako 200 firmám.

Výstava poskytla svojím návštevníkom platformu prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia. Úspechom podnikateľskej misie pod záštitou SARIO boloa zabezpečenie B2B rokovaní  slovenských podnikateľov s účastníkmi veľtrhu.

Za Slovensko sa prostredníctvom národného stánku odprezentovalo 5 spoločností: APIS spol. s.r.o., BK KOVOTRADE s.r.o., ECOFIL spol. s.r.o., ICS Ice Cleaning s.r.o. a Metales s.r.o.

Ako súčasť veľtrhu bol dňa 1. septembra 2021 zorganizovaný Slovenský národný deň, ktorý otvorila ekonomická diplomatka z Varšavy Zuzana Ščepánová a honorárny konzul  SR v Poznani Piotr Styczyński. Jeho zavŕšením bolo odprezentovanie slovenských firiem na národnom stánku.

-----

Agentúra SARIO zabezpečuje služby spojené s technicko-organizačným zabezpečením národných stánkov na medzinárodných veľtrhoch a výstavách v zahraničí. Harmonogram podporovaných veľtrhov a výstav pre rok 2021 je dostupný na tomto linku.