×

SARIO na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Sankt Peterburgu

Location
Sankt Peterburg

 

V Sankt Peterburgu sa dňoch 17.-19.6. 2010 uskutočnilo medzinárodné ekonomické fórum, ktoré je už tradične platformou pre prezentácie, výmenu skúseností a rokovania podnikateľskej a štátnej sféry.

 

Cieľom podujatia bolo nachádzať spoločné riešenia aktuálnych otázok v oblasti hospodárskeho rozvoja a zintenzívnenie spolupráce Ruskej federácie s krajinami Európskej únie,  Spoločenstva nezávislých štátov, USA, Indie a krajín Afriky.   

 

Agentúra SARIO na podujatí prezentovala ekonomické možnosti Slovenskej ekonomiky, jej aktuálny vývoj, investičné a podnikateľské prostredie v SR a možnosti rozvoja hospodárskej spolupráce so zahraničím.

 

Účastníci fóra v súvislosti s vývojom globálnej ekonomiky vyjadrili potrebu štrukturálnych reforiem v celosvetovom meradle. Realitou súčasnosti sú meniace sa ekonomické modely, finančné systémy, technológie a sociálne inštitúty.

 

V rámci medzinárodného ekonomického fóra oficiálni predstavitelia Ruskej federácie (RF) prezentovali aktuálnu hospodársku politiku Ruskej federácie s dôrazom na modernizáciu ekonomiky, rozvoj inovácií a znalostnej ekonomiky. RF bude podporovať rozvoj inovačnej infraštruktúry univerzít, vytváranie inkubátorov, technologických parkov, inovačných logistických a inžinierskych centier, ako aj špeciálnych ekonomických zón.