SARIO na online B2B s Charkovskou regionálnou OPK

streda, 01. júl 2020
Od utorka 23. júna 2020 do stredy 24. júna 2020 organizovala Ukrajinská obchodná a priemyselná komora - Charkovská regionálna obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Medzinárodným obchodným klubom Ukrajiny online konferenciu a následne online B2B rokovania prostredníctvom platformy ZOOM. Išlo o prvú udalosť tohto formátu, na ktorej SARIO aktívne participovalo, a v rámci ktorej sa týmto spôsobom po úvodných prezentáciách krajín stretli zástupcovia slovenských spoločností s ukrajinskými náprotivkami s cieľom rozvoja obchodných vzťahov a výmeny kontaktov. SARIO vystupovalo ako sprostredkovateľ, resp. tzv. focal point medzi podnikateľskými entitami z obidvoch krajín.

V utorok 23. júna 2020 odštartovala online konferencia úvodnými príspevkami účastníkov diplomatických misií, podnikateľských združení a obchodných asociácií jednotlivých krajín. Menovite išlo o účastníkov z: Čínskej ľudovej republiky, Bulharska, Izraela, Kanady či Afganistanu. Slovenská republika bola zastúpená Agentúrou SARIO na základe odporúčania a možnosti participácie zo strany ZÚ Kyjev. V prezentácii SARIO boli okrem náležitostí vzájomnej obchodnej výmeny s Ukrajinou načrtnuté aj profily a záujmy 7 slovenských firiem v teritóriu. Následne sa prešlo k B2B rokovaniam, ktorých sa počas utorka uskutočnilo 11.

V stredu 24. júna sa v prezentácii participujúcich krajín a následných online B2B rokovaniach pokračovalo. Zúčastnila sa ich 1 slovenská spoločnosť so záujmom o spoluprácu v oblasti obnoviteľných zdrojov. Medzi slovenskou spoločnosťou a ukrajinskými entitami prebehli 4 B2B rokovania.

Formátu sa zúčastnili slovenské firmy predovšetkým z nasledovných sektorov: výroba plastových, gumených a kompozitných materiálov, chemický priemysel či strojárenská výroba, ktorá má na Slovensku tradičné zastúpenie. Súhrnne došlo k 15 B2B rokovaniam medzi slovenskými a ukrajinskými podnikateľmi, v rámci ktorých sa vymenili kontakty a definovali záujmy firiem.