SARIO na podnikateľskej misii do Iránu

piatok, 27. máj 2022
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Teheráne a Ministerstvom hospodárstva SR spoluorganizovala podnikateľskú misiu do Iránu v kontexte prvého zasadnutia Spoločného hospodárskeho výboru 23. mája 2022. Pracovná cesta štátneho tajomníka MH SR J. Oravca rozvinula hospodársky aspekt vzájomných vzťahov a nadviazala na nedávno realizovanú pracovnú cestu štátnej tajomníčky MZVaEZ SR I. Brockovej do Iránu.


- podpis protokolu štátneho tajomníka J. Oravca a štátny tajomník Ministerstva ekonomických záležitostí a financií Iránu A. Fekriho.

Oficiálna návšteva štátneho tajomníka MH SR J. Oravca priniesla možnosť pre slovenské spoločnosti nadviazať priame kontakty v krajine z viacerých sektorov ako energetika, veľkoobchodné služby a potravinárstvo, či  drevospracovanie a výroby nábytku. Agentúra SARIO v spolupráci s iránskou Komorou obchodu, priemyslu, baníctva a pôdohospodárstva pripravila pre podnikateľskú delegáciu business fórum, o ktoré prejavilo záujem viac než tridsať iránskych spoločností, inštitúcií a odborných združení.


- prijatie slovenskej delegácie primátorom mesta obchodného Kashan Hassanom Bakhshandehom

Počas pracovnej cesty sa realizovalo viacero stretnutí, z ktorých významným prijatie primátorom obchodného mesta Kashan H. Bakhshandehom. Počas prijatia sa komunikovali nielen perspektívne sektory ako smart cities, ale taktiež možnosti pre nadviazanie spolupráce na regionálnej úrovni medzi slovenskou a kashanskou samosprávou. Nemenej dôležitým stretnutím bolo prijatie námestníkom Ministerstva zahraničných vecí Iránu pre ekonomickú diplomaciu M. Safarim.


- prijatie námestníkom Ministerstva zahraničných vecí Iránu pre ekonomickú diplomaciu Mehdim Safarim