SARIO na podnikateľskej misii vo Vietname

streda, 12. jún 2019
V dňoch 26. mája až 1. júna .2019 sa uskutočnila podnikateľská misia do Vietnamu. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zorganizovala toto podujatie v rámci Projektovej schémy ekonomickej diplomacie so Zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v Hanoji.
Úlohou podnikateľskej misie bolo umožnenie nadviazania obchodných kontaktov s cieľom preskúmať možnosti exportu výrobkov, resp. služieb do daného teritória.
Pre účastníkov bol  pripravený atraktívny program pozostávajúci z B2B rokovaní s vietnamskými partnermi a prezentáciami podnikateľského prostredia vo Vietname. Podnikateľskej misie sa zúčastnilo sedem spoločností so zástupcami zo Slovenska a šesť spoločností s lokálnymi zástupcami. Zameranie podnikateľskej misie bolo na atraktívne oblasti pre Vietnam -  a to na recykláciu, separáciu a spracovanie odpadov, čistenie odpadových vôd, výrobu a distribúciu ekologických obalov pre potravinárstvo, drevársky priemysle, inovatívnu ekologickú chémiu a výrobu potravín a nápojov.
 
Počas podnikateľskej misie prebehli v Hanoji stretnutia členov delegácie so zástupcami Hanoi City Council, Investment and Planning Dpt., Vietrade (Vietnamese Trade Promotion Agency), CEEC (Central and Eastern European Chamber of Commerce in Vietnam) a Slovensko-vietnamskej obchodnej komory. Hlavné podujatie podnikateľskej misie v Hanoji sa skladalo z prezentácií spoločností a B2B stretnutí slovenských spoločností s lokálnymi firmami aj s vopred oslovenými vietnamskými partnermi.

Druhá časť podnikateľskej misie sa konala v Hočiminovom meste, kde sa delegácia stretla s predstaviteľmi HCMC Department of Natural Resources and Environment a aj zastúpením komory CEEC v HCMC. V Hočiminovom meste sa taktiež konalo podujatie s prezentáciami spoločností a B2B stretnutiami slovenských spoločností s lokálnymi firmami aj s vopred oslovenými vietnamskými partnermi.
 
Podnikateľská misia bola hodnotená jej účastníkmi veľmi pozitívne, či už z hľadiska vytvorenia nových kontaktov, začatia rokovania s novými partnermi alebo získania kvalitného prehľadu o fungovaní krajiny a jej potrieb rozvoja do budúcnosti. Prezentácie slovenských firiem boli vnímané zúčastnenými vietnamskými stranami veľmi pozitívne a zanechali dobrý dojem. Zúčastnené slovenské spoločnosti boli z oblastí, o ktoré má Vietnam momentálne mimoriadny záujem a z tohto dôvodu vidíme veľký priestor pre ich budúce aktivity v tejto krajine. Vietnam a Slovensko má historicky veľmi dobré vzťahy, čo bolo evidentné aj počas prezentácie a rokovaní zástupcov SARIO s lokálnymi spoločnosťami. Pozitívny efekt mali aj stretnutia podnikateľov s inštitúciami vo Vietname, kde získali praktické informácie o fungovaní obchodu v krajine. Vďaka aktivitám podobného typu veríme v posilnenie vzájomnej spolupráce oboch krajín do budúcna.