SARIO na podujatí Z regiónov do sveta

streda, 19. jún 2019
Dňa 19.6.2019 sa v Nitre uskutočnilo podujatie ,,Z regiónov do sveta“, ktorého cieľom bolo oboznámenie podnikateľov s proexportnými aktivitami rôznych inštitúcii štátneho sektora. Regionálne diskusie podnikateľov s predstaviteľmi rezortu diplomacie, hospodárstva a financií sa dlhodobo sústreďujú na prezentáciu formy štátnej pomoci a zároveň na výmenu skúseností v podpore exportu. 

Konzultanti agentúry SARIO na podujatí predstavili aktivity Národného projektu Internacionalizácia malých a stredných podnikov, pričom zúčastnení mali možnosť dozvedieť sa o kritériách čerpania tejto formy podpory, plánovaných výstavách a veľtrhoch, podnikateľských misiách ako aj exportných akadémiách.
Spoločnosti sa taktiež oboznámili s úspešnými príbehmi účastníkov aktivít Národného projektu, konkrétnymi príkladmi sourcingových a kooperačných podujatí a aktivite Rozvoj dodávateľských reťazcov.

Na podujatí za účasti štátneho tajomníka MZVEZ SR Lukáša Parízka svoje aktivity predstavil odbor podnikateľského centra MZVEZ SR, predstavitelia EXIMBANKY a SBA. 
 
Národný projekt „Podpora internacionalizácie MSP“ ITMS2014+: 313031H810 je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.