SARIO na seminári Klubu starostov

streda, 27. január 2010

Regionálny manažér Sekcie zahraničného obchodu SARIO Juraj Haško sa na pozvanie Klubu starostov a spoločnosti BRDO Investment zúčastnil na odbornom seminári pod názvom ,,Využitie brownfieldov v obciach do 1000 obyvateľov“ .
Vo svojom vystúpení prezentoval ponuku služieb Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu určených nielen investorom a exportérom, ale aj starostom obcí a miest.
Účastníci seminára sa dozvedeli o práci Klubu starostov so zdravotne a telesne postihnutými občanmi, ktorí by mali pôsobiť na novozriadenom Obchodno-investičnom oddelení Klubu a postupne aj v regiónoch Slovenska ako projektoví manažéri. Ich úlohou bude pomáhať starostom pri registrovaní brownfieldov, zriaďovaní webových stránok, žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, prekladateľských a tlmočníckych službách, obchodno-investičných príležitostiach, monitoringu médií, legislatívnych zmenách v Slovenskej republike a Európskej únii, ako aj pri ďalších odborných službách.
Starostov na seminári zaujali jednoduché a finančne nenáročné techniky prilákania zahraničných investorov, spôsob komunikácie s investorom, možnosti nadviazania obchodno-investičnej spolupráce s obcami v zahraničí a vytvorenie partnerstva s nimi, ako aj otázky, ktoré si kladie investor pri etablovaní sa v krajinách strednej Európy.