SARIO navrhuje užšiu spoluprácu s regiónmi

streda, 10. marec 2010
SARIO

Po úspešnom podujatí „Investment & Cooperation Forum Slovakia 2010“, v rámci ktorého agentúra SARIO sprostredkovala priamu komunikáciu zástupcov územnej a miestnej samosprávy s investormi ponúkol generálny riaditeľ SARIO Juraj Kiesel predstaviteľom vyšších územných celkov (VÚC) užšiu formu spolupráce v oblasti získavania priamych zahraničných investícií.
Generálny riaditeľ SARIO oslovil listom všetkých predsedov VÚC, v ktorom navrhuje on-line prepojenie webovej stránky agentúry SARIO s aktuálnymi webovými databázami ponúk samosprávnych krajov, vhodných na investičné projekty, exportné príležitosti a na vytváranie výrobno-exportných kooperácií v rámci jednotlivých regiónov.
SARIO v súčasnosti pripravuje projekt databázy objektov cestovného ruchu, ktorá má slúžiť na selekciu nehnuteľností, areálov, rekreačných stredísk a iných objektov využiteľných na investičné zámery zahraničných investorov v oblasti cestovného ruchu a zároveň mapuje areály výrobných podnikov, ktoré potrebujú revitalizáciu.
Agentúra SARIO očakáva dynamickú a efektívnu spoluprácu s výkonnými pracovníkmi VÚC, ako aj miest a obcí pri realizácii investičných projektov do konkrétnych regiónov Slovenska.