SARIO partnerom Game Days 2020

pondelok, 30. november 2020
Agentúra SARIO, ako jeden z hlavných partnerov, prispela k organizácii najväčšieho slovenského videoherného podujatia Game Days 2020, ktoré sa minulý týždeň konalo pod záštitou SGDAGrindstone.

Hlavná asistencia našej agentúry spočívala v oslovení a zapojení významných zahraničných hostí do Investičného panelu. Do diskusie tak prispeli svojimi cennými skúsenosťami zástupcovia takých zvučných spoločností, ako sú Kowloon Nights, 505 Games alebo META Publishing.

Videoherný sektor v súčasnosti na Slovensku generuje tržby v hodnote 55 mil. EUR a vytvára okolo 900 vysoko kvalifikovaných pracovných miest v 55 videoherných štúdiách. Čo je ale ešte dôležitejšie, vysoký kreatívny a IT potenciál sa každoročne premietajú do významného nárastu týchto štatistík.

SARIO podporuje rast slovenských spoločností z tohto vysoko perspektívneho odvetvia okrem štandardných konzultácií aj ich prepájaním na zahraničných publisherov, VC fondy a iné domáce aj zahraničné zdroje financovania. Našou snahou je aj propagácia slovenského videoherného sektora v zahraničí a šírenie povedomia o potenciáli Slovenska v tejto oblasti.