SARIO pomáha slovenským firmám uplatniť sa na srbskom energetickom trhu

piatok, 19. marec 2010

V nadväznosti na Protokol o spolupráci v oblasti baníctva a energetiky medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom baníctva a energetiky Republiky Srbsko, ktorý bol podpísaný 3. decembra 2009 v Belehrade, sa v sídle Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO uskutočnilo rokovanie predstaviteľov srbskej plynárenskej spoločnosti SRBIJAGAS, a.d., Novi Sad so zástupcami slovenskej spoločnosti NSG Technology, a.s. Gbely a ďalších slovenských firiem zo sektoru energetiky.
Členov srbskej delegácie pod vedením veľvyslanca Republiky Srbsko v SR Danka Prokića, štátneho tajomníka Ministerstva baníctva a energetiky Republiky Srbsko Dušana Mrakića a výkonného riaditeľa pre investície spoločnosti SRBIJAGAS, a.d., Novi Sad Jovicu Budimira pred rokovaním oficiálne prijal Minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek. Minister ocenil, že stretnutie sa uskutočnilo v krátkom čase po podpise spomínaného Protokolu medzi MH SR a Ministerstvom baníctva a energetiky Republiky Srbsko. „Je to dôkazom intenzívnejšej spolupráce našich krajín“ – vyhlásil minister Ľubomír Jahnátek. Cieľom rokovania bolo naplniť závery Protokolu v rámci konkrétnych projektov. Ide o výstavbu regionálneho plynovodu Aleksandrovac – Novi Pazar v celkovej dĺžke cca. 175 kilometrov a podzemných plynových zásobníkov v objeme do 1 miliardy metrov kubických, na ktorých by mali participovať slovenské podnikateľské subjekty.
„Práve nastala situácia, aby sme začali v praxi realizovať to, čo bolo podpísané“ – vyhlásil na rokovaní štátny tajomník Ministerstva baníctva a energetiky Republiky Srbsko Dušan Mrakić a dodal, že v súčasnosti majú v Srbsku len jeden plynový zásobník, navyše vo väčšinovom vlastníctve ruského Gazpromu, čo z hľadiska energetickej bezpečnosti nie je dostačujúce. „Momentálne je však vo vyššom štádiu pripravenosti, predovšetkým z hľadiska projektovej dokumentácie, projekt výstavby vysokotlakového plynovodu Aleksandrovac – Novi Pazar " – informoval riaditeľ pre investície spoločnosti SRBIJAGAS, a.d., Novi Sad a dodal, že predpokladaná investícia do tohto projektu by mala predstavovať 46 miliónov eur.
„Naši pracovníci sa mali možnosť oboznámiť s oboma projektmi v Srbsku, takže my sme v krátkom čase pripravení na realizáciu " – tlmočil stanovisko spoločnosti NSG Technology, a.s. Gbely, predseda jej predstavenstva Rastislav Rusnák.
„Vzhľadom na to, že oba projekty sú garantované priamo srbskou vládou, považujeme uplatnenie našich firiem za veľmi reálne a efektívne“ – konštatoval generálny riaditeľ SARIO Juraj Kiesel. Podľa vedúceho Odboru medzinárodnej spolupráce SARIO Petra Jesenského, ktorý stál pri zrode oboch projektov, by vo finančnom vyjadrení malo ísť o cca. 300 miliónov eur: „Ide skutočne o veľmi dobrú príležitosť pre slovenské subjekty, ktoré majú skúsenosti s takýmto typom projektov, o čom sa mohli naši srbskí partneri presvedčiť v rámci dnešnej exkurzie v Plaveckom Štvrtku“.