SARIO v Slovinsku

utorok, 16. marec 2010
Ljubljana, Koper

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO sa v rámci oficiálnej návštevy prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča a ministra hospodárstva Slovenskej republiky Ľubomíra Jahnátka v Slovinsku zúčastnila na Slovinsko-Slovenskom obchodnom fóre a obchodnej misii v prístave Koper. Investičné a ekonomické prostredie Slovenskej republiky a služby agentúry SARIO pre investorov a exportérov prezentoval na obchodnom fóre regionálny manažér Sekcie zahraničného obchodu SARIO Juraj Haško.
Celkovo bolo slovinským podnikateľom prezentovaných 122 slovenských podnikateľských subjektov zo sektorov poľnohospodárstva, automobilového priemyslu, stavebníctva, elektroniky, energetiky, chémie, farmaceutického priemyslu, strojárstva, drevovýroby, odevníctva, zlievarenstva, potravinárstva, papiernictva, plastov, textílií a verejnej správy, ktoré majú záujem o nadviazanie obchodno-investičnej spolupráce so Slovinskom. V súčasnosti exportuje do Slovinska vyše 900 a importuje zo Slovinska takmer 700 slovenských firiem.
Počas rokovaní agentúry SARIO s predstaviteľmi partnerskej agentúry JAPTI a Slovinskej obchodnej a priemyselnej komory bola z ich strany prisľúbená účasť slovinských firiem na Medzinárodnom strojárskom kooperačnom dni (27. máj 2010) a 4. Slovenskej kooperačnej burze (november 2010). Obe podujatia sa uskutočnia v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre.
V rámci obchodnej misie do prístavu Koper boli slovenským podnikateľom prezentované príležitosti využitia cenovo prístupných služieb prístavu na export ich produktov najmä do krajín Stredomoria, Blízkeho a Ďalekého Východu. Prístav realizuje prekládku všetkých druhov tovarov, okrem ropy a kvapalného plynu. Väčšinu slovenského exportu a importu realizovaného prostredníctvom prístavu Koper tvorí automobilový, elektrotechnický a metalurgický priemysel. Prístav Koper plánuje v budúcnosti vyhlásiť medzinárodný tender na dostavbu 3. prekladacieho terminálu, do ktorého sa budú môcť prihlásiť aj slovenské spoločnosti.