Seminár o možnostiach podnikania v Číne

streda, 16. december 2009

V priestoroch Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO sa uskutočnil odborný seminár na tému „Doing business in China.“ Podujatie pripravila agentúra SARIO v spolupráci so SINO-EUROPEAN BUSINESS AGENCY (SEBA) z Hongkongu.
V rámci semináru vystúpil profesor Josepha Cheung, generálny riaditeľ SEBA s prednáškou o podmienkach podnikania v Číne, kľúčových faktoroch úspechu podnikania v Čine, o možnostiach prieskumu trhu, založenia firmy z legislatívneho hľadiska a zákonov, ktoré sú v súčasnosti platné v oblasti obchodovania, investovania a podnikania v Číne.
Na prednáške sa zúčastnili zástupcovia vyše 20-tich slovenských podnikateľských subjektov, ktorí spolu s predstaviteľmi čínskych firiem diskutovali o prípadových štúdiách podnikania v jednotlivých regiónoch Číny.