×

Slovak–Finnish Industry 4.0 Day

V stredu 17. júna 2020 zorganizovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Business Finland bezplatný webinár
s názvom Slovak–Finnish Industry 4.0 Day.


Online podujatie s dvoma moderátormi a desiatimi rečníkmi zaznamenalo široký dosah v oboch krajinách s viac ako 140 registrovanými účastníkmi z rôznych prostredí - dôležitých priemyselných hráčov a poskytovateľov riešení pre Industry 4.0, ako aj ministerstiev a vládnych agentúr.

Anna Łomża z Business Finland moderovala prvý panel s tromi významnými spíkrami. Erkki Siira, (koordinátor škálovania) z VTT Technical Research Centre of Finland, predstavil niekoľko osvedčených postupov (best practices) projektu Reboot IoT Factory, ktoré predstavujú hmatateľný príklad fungujúcej spolupráce a zdieľania poznatkov medzi poprednými výrobnými závodmi, výskumnými inštitúciami a malými a strednými podnikmi.

Tuuli Ahava, riaditeľka digitálnej automatizácie NOKIA, oboznámila účastníkov s praktickými skúsenosťami z prvej ruky získaných pri aplikácií postupov Industry 4.0 v závodoch NOKIA v Oulu (Fínsko) a Chennai (India).

Tomáš Mičík, vedúci plánovacieho manažmentu vo Volkswagene Bratislava, na úvod svojho príspevku uviedol kľúčové fakty a čísla o spoločnosti VW Slovakia a neskôr sa zameral nana digitalizáciu a inteligentné priemyselné nástroje a stratégie spoločnosti. Interaktívnym spôsobom opísal aj niektoré z viac ako 30 najlepších postupov (best practices) riešení pre Industry 4.0, ktoré už boli prijaté v rámci výrobného procesu a správe spoločnosti VW Slovakia, napr. pokročilé vyberanie zásobníkov, inteligentné čistenie laserom alebo 3D tlač.

Následný Q&A blok poskytol účastníkom pýtať sa vystupujúcich, pričom mnohé otázky boli zodpovedané aj prostredníctvom chatu.
 
Druhý panel s názvom Inteligentná výroba vo Fínsku a na Slovensku: riešenia pre továrne budúcnosti, moderoval Oto Pisoň z agentúry SARIO, mal ambíciu dať dohromady 7 prezentácii renomovaných poskytovateľov riešení z oboch krajín.

Prvou fínskou spoločnosťou, ktorú predstavil jej generálny riaditeľ, Edward Blomstedt, bola firma AirFaas, ktorá vyvinula softvér prepájajúci viacerých dodávateľov v rámci dodávateľského reťazca, ktorý dokáže efektívne riadiť komunikáciu medzi personálom a vedením/managementom spoločnosti,
a tým výrazne znížiť transakčné náklady spoločností.

Silvia Furtáková zo spoločnosti CEIT, špecialistka pre simuláciu výrobných
a logistických procesov, poskytla publiku prehľad o komplexných a na mieru vytvorených riešeniach pre akékoľvek digitálne (virtuálne) 'továrne budúcnosti', založené predovšetkým na automatizácii internej logistiky (AGV) a optimalizácii výrobných alebo logistických procesov.

Jukka-Pekka Akola, obchodný riaditeľ fínskej firmy Cimcorp, poukázal na svoje automatizačné / robotické inštalácie pre intralogistiku, ktoré sú používané najmä (ale nielen) v pneumatikárskom priemysle vo viac ako 40 krajinách.

Štvrtý prezentačný slot patril Ľudovítovi Šurhaňákovi, managerovi globálnych partnerstiev firmy Photoneo, ktorá robotom umožňuje vidieť a dáva im inteligenciu prostredníctvom najmodernejšej technológie 3D snímania (skenery a kamery) pre pokročilé robotické aplikácie na vyberanie zásobníkov (bin picking)  alebo kontrolu kvality.

Hardvérové ​​komponenty pre praktickú implementáciu internetu vecí (IoT)
s 1,5 miliardami RFID štítkov, etiketami a hlásičmi po celom svete sú doménou fínskej spoločnosti Confidex, ktorú zastupoval obchodný riaditeľ pre automobilový priemysel, Alexander Abeln.

Tretia a posledná slovenská zúčastnená firma, Predictive Data Science, ktorú zastupoval jej generálny riaditeľ Štefan Rydzi, sa stále definuje ako start-up, hoci už vyvinula vlastnú ďalej škálovateľnú platformu umelej inteligencie (PDSAIP), ktorá môže monitorovať aktuálne stavy rôznych výrobných zariadení (väčšinou v automobilovom segmente), pričom dokáže predpovedať možné poruchy, anomálie a riziková vo výrobe.

K podobnej téme riešení prediktívnej údržby prispel aj Jukka Kivimäki, generálny riaditeľ softvérovej spoločnosti Remion, ktorá vytvorila cloudovú platformu 'Regatta' na zhromažďovanie a vyhodnocovanie údajov strojov
v reálnom čase, čo slúži na zvýšenie efektívnosti využívania strojov, zariadení a obchodných procesov.

Táto prezentačná časť podujatia bola tiež ukončená Q&A blokom s niekoľkými doplňujúcimi otázkami pre všetkých rečníkov, pričom sa diskutovalo najmä o najnovších trendoch a výzvach vyvolaných pandémiou Covid-19.