×

Slovenská kooperačná burza 2016

Slovenská kooperačná burza - šanca pre slovenské  firmy preniknúť na zahraničné trhy
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zorganizovala v Bratislave dňa 3. novembra 2016 Slovenskú kooperačnú burzu 2016 (SKB), najväčšie medzinárodné business-to-business (B2B) podujatie na Slovensku.

Podujatie  sa konalo pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ a Ministerstva hospodárstva SR. Generálnym partnerom podujatia bola Československá obchodná banka (ČSOB).
 
„Vnímam toto podujatie ako jednu z foriem podpory slovenských firiem v ich snahe preniknúť a uspieť na zahraničných obchodných trhoch. Tohtoročný jubilejný 10. ročník Slovenskej kooperačnej burzy má o to väčší význam, že sa koná v čase slovenského predsedníctva v Rade Európy. Automobilový priemysel je pre Slovensko kľúčový, preto nie je náhoda, že bol hlavnou témou podujatia“, povedal minister hospodárstva  SR Peter Žiga.
 
„SARIO svojimi službami pre exportérov i organizáciou tohto najväčšieho medzinárodného networkingového podujatia pomáha slovenským firmám presadiť sa v silnej zahraničnej konkurencii. Ich úspešné etablovanie sa na globálnom trhu a ekonomická diplomacia sú kľúčovými aktivitami“, uviedol generálny riaditeľ agentúry SARIO Robert Šimončič.
 
Jubilejný desiaty ročník SKB bol zameraný na automobilový priemysel.           V rámci sprievodného programu sa uskutočnila moderovaná konferencia Joining the Best Adress in Automotive, ktorej odborným garantom  a moderátorom bol Martin Jesný analytik Slovenského automobilového inštitútu. 
Počas diskusných panelov predstavitelia automobiliek a firiem z oblasti autopriemyslu, ktoré majú na Slovensku svoje výrobné závody, predstavili svoje zámery a mieru podpory a outsourcingu, ktorú budú pri ich realizácii žiadať od dodávateľov. Základom sú možnosti rozšírenia výroby v dodávateľskej sieti na Slovensku. Nosnou myšlienkou je však rozširovanie pridanej hodnoty pre zákazníka, najmä cez výskum a vývoj ako aj zefektívňovanie prevádzky s využitím najnovších výrobných technológií. 
 
Slovensko je totiž svetovým hráčom v tejto oblasti vďaka trom automobilovým závodom a viac ako miliónom vyprodukovaných áut ročne.
Slovenská kooperačná burza tento rok poskytla firmám nielen možnosť vymeniť si skúsenosti z praxe s najvyššími predstaviteľmi spomínaných automobiliek, ale aj možnosť nadviazať obchodné kontakty a zapojiť sa tak do subdodávateľského reťazca.
Na Slovenskej kooperačnej burze 2016 sa z rovnakého dôvodu zúčastnil aj štvrtý budúci globálny hráč na automobilovom trhu na Slovensku a zároveň jeden z úspešných ukončených projektov agentúry SARIO – Jaguar Land Rover Slovensko. Rovnako ako tri etablované automobilky, aj Jaguar Land Rover Slovensko na SKB 2016 hľadal možných subdodávateľov pre svoj výrobný závod - rokoval s takmer 50-timi slovenskými spoločnosťami.

Okrem konferencie a bilaterálnych rokovaní mali účastníci možnosť rokovať so zástupcami japonských firiem hľadajúcich slovenských dodávateľov počas sprievodného podujatia Japanese Components and Material Buyers Exhibition, mohli si pozrieť unikátny slovenský športový automobil Brutal a tiež Slovensko v 3D obraze prostredníctvom špeciálnych okuliarov  z EXPO MILANO 2015. 

Slovenskej kooperačnej burzy 2016 sa zúčastnilo 263 spoločností z 26 krajín sveta, vrátane Slovenska, ktoré odrokovali takmer 800 obchodných stretnutí. Slovenská kooperačná burza tak od svojho vzniku doposiaľ priniesla možnosť spojiť obchodný a výrobný potenciál viac ako 1500 firmám z 35 krajín sveta.
 
Nad Slovenskou kooperačnou burzou 2016 prevzalo záštitu MH SR a uskutočnila sa najmä vďaka všetkým partnerom podujatia.