Slovensko centrom svetovej diskusie o nových témach vesmírnej ekonomiky

piatok, 10. december 2021
Dňa 30. novembra 2021 sa konal tretí ročník medzinárodnej konferencie Emerging Space. Organizovala ho priemyselná zložka Slovenskej vesmírnej kancelárie pod gesciou Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).Online konferencia prilákala popredné mená z vesmírneho priemyslu a vyše 400 účastníkov. Konferencia poskytla priestor na prezentáciu potenciálu Slovenska vo vesmírnom priemysle. Našej krajine sa totiž darí zlepšovať si pozíciu v tomto sektore.

Na vesmírnej konferencii vystúpili aj generálny riaditeľ Európskej vesmírnej agentúry (ESA) Josef Aschbacher, riaditeľka Úradu OSN pre vesmírne záležitosti Simonetta di Pippo a generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič.