×
10.03.2023

Slovensko–holandské biznis fórum The Future is Now

Slovensko–holandské biznis fórum The Future is Now

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizovala v spolupráci s Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky, Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva na Slovensku a spoločnosťou PricewaterhouseCoopers, 8. marca 2023 Slovensko–holandské biznis fórum pod názvom The Future is Now, 

Podujatie sa konalo pri príležitosti návštevy holandského kráľovského páru, Jeho Veličenstva kráľa Viliama–Alexandra a Jej Veličenstva kráľovnej Maximy na Slovensku.

Išlo o jedno z najvýznamnejších biznis fór Odboru zahraničného obchodu SARIO, na ktorom sa zúčastnilo vyše 80 slovenských a 30 holandských spoločností (celkovo viac ako 230 účastníkov) z oblasti zelenej ekonomiky, obehového hospodárstva, recyklácie, inovácií v oblasti životného prostredia, sanácie pôdy, stavebníctva a digitalizácie.

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová

Pred samotným plenárnym otvorením biznis fóra hlavami štátov sa uskutočnil CEO Roundtable, ktorého sa zúčastnil GR SARIO Robert Šimončič spolu so štátnym tajomníkom MH SR Petrom Švecom a ďalšími zástupcami ministerstiev, ktorí rokovali s riadiacimi pracovníkmi viacerých holandských firiem so sídlom na Slovensku — ING, NN, Heineken, CTP, Lugera či Action.

Paralelne s okrúhlym stolom prebehla aj prezentácia slovenského investičného prostredia a investičných služieb SARIO pre členov podnikateľskej delegácie z Holandska, o ktorú sa postaral senior konzultant Odboru investičných projektov SARIO Marek Kopanický.

Fórum The Future is Now slávnostne otvorili svojimi príhovormi prezidentka SR Zuzana Čaputová a jeho veličenstvo kráľ Viliam–Alexander. Vo svojich príhovoroch kládli dôraz na boj proti klimatickým zmenám a prechod na obehové hospodárstvo.

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a jeho veličenstvo holandský kráľ Viliam–Alexander

Cieľom podnikateľského fóra bolo hľadanie konkrétnych nástrojov na zladenie ochrany životného prostredia s udržaním konkurencieschopnosti ekonomiky a vytvoriť priestor na spoluprácu pre firmy z oboch krajín predovšetkým v oblasti zelených technológií. Následne sa prezidentka a kráľovský pár pridali k diskusiám, ktoré prebiehali za okrúhlymi stolmi z rôznych tematických oblasti medzi slovenskými a holandskými podnikateľmi.

Počas podujatia sa uskutočnilo 160 vopred naplánovaných B2B rokovaní zúčastnených spoločnosti a inštitúcií. Celkovo sa podpísalo šesť memoránd o porozumení na inštitucionálnej úrovni z oblasti školstva a zdravotníctva a medzi jednotlivými spoločnosťami z oblasti obehového hospodárstva a stavebníctva.

V rámci podnikateľského fóra získali zúčastnené slovenské firmy relevantné kontakty pre budovanie vzájomných obchodných vzťahov a poslinenie spolupráce, ktoré bude agentúra SARIO následne sledovať  a vyhodnocovať.