Slovensko-holandské biznis fórum The Future is Now

piatok, 10. marec 2023
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizovala v spolupráci s Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky, Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva na Slovensku a spoločnosťou PricewaterhouseCoopers, 8. marca 2023 Slovensko-holandské biznis fórum pod názvom The Future is Now, ktoré sa konalo pri príležitosti návštevy holandského kráľovského páru, Jeho Veličenstva kráľa Viliama–Alexandra a Jej Veličenstva kráľovnej Maximy na Slovensku.

Išlo o jedno z najvýznamnejších biznis fór Odboru zahraničného obchodu SARIO, na ktorom sa zúčastnilo vyše 80 slovenských a 30 holandských spoločností (celkovo viac ako 230 účastníkov) z oblasti zelenej ekonomiky, obehového hospodárstva, recyklácie, inovácií v oblasti životného prostredia, sanácie pôdy, stavebníctva a digitalizácie. 
Pred samotným plenárnym otvorením biznis fóra hlavami štátov sa uskutočnil CEO Roundtable, ktorého sa zúčastnil GR SARIO Robert Šimončič spolu so štátnym tajomníkom MH SR Petrom Švecom a ďalšími zástupcami ministerstiev, ktorí rokovali s riadiacimi pracovníkmi viacerých holandských firiem so sídlom na Slovensku - ING, NN, Heineken, CTP, Lugera či Action.
Paralelne s okrúhlym stolom prebehla aj prezentácia slovenského investičného prostredia a investičných služieb SARIO pre členov podnikateľskej delegácie z Holandska, o ktorú sa postaral senior konzultant Odboru investičných projektov SARIO Marek Kopanický.

Fórum The Future is Now slávnostne otvorili svojimi príhovormi prezidentka SR Zuzana Čaputová a jeho veličenstvo kráľ Viliam-Alexander. Vo svojich príhovoroch kládli dôraz na boj proti klimatickým zmenám a prechod na obehové hospodárstvo. Cieľom podnikateľského fóra bolo hľadanie konkrétnych nástrojov na zladenie ochrany životného prostredia s udržaním konkurencieschopnosti ekonomiky a vytvoriť priestor na spoluprácu pre firmy z oboch krajín predovšetkým v oblasti zelených technológií. Následne sa prezidentka a kráľovský pár pridali k diskusiám, ktoré prebiehali za okrúhlymi stolmi z rôznych tematických oblasti medzi slovenskými a holandskými podnikateľmi.

Počas podujatia sa uskutočnilo 160 vopred naplánovaných B2B rokovaní zúčastnených spoločnosti a inštitúcií. Celkovo sa podpísalo šesť memoránd o porozumení na inštitucionálnej úrovni z oblasti školstva a zdravotníctva a medzi jednotlivými spoločnosťami z oblasti obehového hospodárstva a stavebníctva.  
V rámci podnikateľského fóra získali zúčastnené slovenské firmy relevantné kontakty pre budovanie vzájomných obchodných vzťahov a poslinenie spolupráce, ktoré bude agentúra SARIO následne sledovať  a vyhodnocovať.