Slovensko-indonézske podnikateľské fórum

utorok, 27. apríl 2010
Bratislava

 

V rámci 2. zasadnutia slovensko-indonézskej medzivládnej komisie (MVK) pre hospodársku spoluprácu sa v Bratislave uskutočnilo Slovensko-indonézske podnikateľské fórum za účasti 12 indonézskych firiem a 24 slovenských podnikateľských subjektov. Nosnou časťou podujatia bolo viac ako 30 koordinovaných bilaterálnych stretnutí.

Podnikateľské fórum pripravili Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO a BRK SOPK v úzkej spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Veľvyslanectvom Indonézskej republiky.

Generálna riaditeľka sekcie obchodu a ochrany spotrebiteľa Ministerstva hospodárstva SR Eva Szabóová zúčastnených podnikateľov informovala o aktuálnom stave slovenskej ekonomiky a o pozitívnych prognózach na rok 2010. „Zo záverov analýzy potrieb slovenského a indonézskeho trhu vyplýva, že k najperspektívnejším oblastiam spolupráce patrí energetika, strojárenstvo, chémia a výstavba“ -  konštatovala vo svojom príhovore riaditeľka sekcie zahraničného obchodu SARIO Patrícia Žáčiková. Rovnako i samotná marcová návšteva ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka v Jakarte zdôraznila zvýšený záujem  o energetiku, výstavbu a poľnohospodárstvo. Štátny tajomník Ministerstva priemyslu Indonézie Agus Tjahajana prezentoval aktuálny stav priemyslu v Indonézie. Uviedol, že v roku 2008 sa na HDP podieľal až z 27 % práve výrobný sektor. Vláda si stanovila na obdobie 2010-2014 vysoké ciele: medziročný rast o 7 % a vytvorenie najmenej 644 tisíc nových pracovných príležitostí ročne. K naplneniu týchto cieľov bude Indonézia potrebovať značný prílev zahraničného kapitálu. Indonézski podnikatelia si na záver oficiálneho programu vypočuli prezentáciu o investičnom a podnikateľskom prostredí Slovenska v podaní teritoriálnej manažérky SARIO Marcely Torokovej.