Slovensko na MSV v Brne

pondelok, 09. október 2017
Slovensko sa opäť predstavilo na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne (MSV), ktorý sa konal v dňoch  9. až 13. októbra 2017. MSV je jeden z najdôležitejších strojárskych veľtrhov v strednej Európe s každoročnou účasťou viac ako 1 500 vystavovateľov a 860 firiem z 35 krajín sveta a so zameraním na všetky kľúčové oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.

„Slovensko sa zaraďuje k najpriemyselnejším krajinám celej Európskej Únie a strojárstvo zohráva významnú úlohu. Pre našu krajinu je dôležité, aby včas reagovala na globálne trendy v informatizácii a robotizácii. To je jediná možnosť, ako naše spoločnosti dokážu uspieť v medzinárodnej konkurencii. Táto medzinárodná výstava v Brne je pre naše firmy výbornou príležitosťou ukázať, že sa nám to úspešne darí a Slovensko je pre investície výborná krajina,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga.

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu pripravili spoločne po druhýkrát pre slovenských podnikateľov platformu v rámci spoločnej expozície s významnou štátnou podporou a vo vizuáli značky Slovensko GOOD IDEA SLOVAKIA. Význam participácie Slovenska  na platforme Národného stánku na MSV 2017 podporil svojou návštevou a príhovorom štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR Vojtech Ferencz v oficiálnom sprievode veľvyslanca SR v Českej republike Petra Weissa, generálneho riaditeľa agentúry SARIO Roberta Šimončiča a ostatných vládnych predstaviteľov a predstaviteľov podnikateľskej obce. 

„Pre SARIO je kľúčové napĺňať jeden zo svojich strategických cieľov, ktorým je zapájanie slovenských firiem do dodávateľského reťazca investorov, veľkých spoločností a poskytovanie platformy na podporu zahraničného obchodu a exportných ambícií slovenských firiem. SARIO takto pomáha slovenským firmám etablovať sa v silnej zahraničnej konkurencii“, povedal generálny riaditeľ SARIO Robert Šimončič.

V rámci MSV Brno pripravili Ministerstvo hospodárstva SR a SARIO pre vystavovateľov, odbornú verejnosť a návštevníkov aj zaujímavý sprievodný program, Slovenský národný deň.
Okrem relevantných informácií a networkingu dostali v rámci národného dňa priestor úspešné príbehy slovenských spoločností, ktoré prinášajú na trh inovatívne produkty. Spoločnosť FLORAPRINT predstavila unikátny stroj na potlač látok ako svetovú premiéru, spoločnosť Engler predstavila prvý a najrýchlejší Superquad na svete, súčasťou bola tiež vizuálna prezentácia modelov a produktov od významných slovenských spoločností a inštitúcií, akými sú SPINEA, PROFING, Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity Bratislava. Strojársky sektor patrí na Slovensku k najväčším zamestnávateľom. Ani počas pretrvávajúcej krízy nestratil základné konkurenčné výhody, ku ktorým patrí dlhodobá tradícia, neustále možnosti pre výskum a vývoj, dobré skúsenosti pri implementácii nových technológií do výroby, ako aj vysokokvalifikovaní a odborne pripravení pracovníci.

Cieľom SARIO je byť modernou agentúrou, ktorú budú zahraniční investori aj domáci partneri vnímať ako nositeľa rastu a inovácií. SARIO chce v maximálne možnej miere prispieť k rozvoju slovenskej ekonomiky získavaním nových investícií a podporou obchodu, čo sa prejaví množstvom nových pracovných miest a zvyšovaním životnej úrovne na Slovensku.