Slovensko na potravinárskom veľtrhu Anuga 2019

piatok, 11. október 2019
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP',
ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie,
v termíne 05.—
09. 10. 2019 pripravila pre slovenské malé a stredné podniky platformu pre ich prezentáciu v rámci spoločnej expozície vo vizuále značky Slovensko  Good Idea Slovakia na medzinárodnom potravinárskom veľtrhu Anuga 2019, ktorý je najväčším veľtrhom
v oblasti potravinárstva.
Medzinárodný potravinársky veľtrh Anuga, ktorý sa koná na výstavisku Koelnemesse v Kolíne nad Rýnom, ktorý sa koná v rámci dvojročných cyklov, je najvýznamnejším miestom stretnutí potravinárskych spoločností a odborníkov z celého sveta. Na jubilejnom 100. ročníku  bolo zastúpených 7500 vystavovateľov z celého sveta, ktorí vystavovali na ploche približne 284 000 metrov štvorcových výstavnej plochy. Hlavnou partnerskou krajinou výstavy  v tomto  roku bol Paraguaj.
Slovenská republika bola na výstave prezentovaná národným stánkom organizovaným agentúrou SARIO, na ktorom prezentovalo svoje potravinárske produkty päť spoločností z oblasti výroby mrazených múčnych produktov, alkoholických nápojov, mliečnych a čokoládových produktov. Možnosť odprezentovať sa dostali firmy, ktoré na nemeckom trhu už nejakú dobu pôsobia, ale tiež firmy, ktoré majú s nemeckým trhom len minimálne skúsenosti.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii bola možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
Podujatie bolo organizované v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
SARIO v rámci celého obdobia implementácie národného projektu
'Podpora internacionalizácie MSP' plánuje zrealizovať na medzinárodných veľtrhoch a výstavách v zahraničí približne 75 národných expozícií. Aktuálny harmonogram podporovaných veľtrhov a výstav pre rok 2020 je dostupný na nasledujúcom odkaze.
 
Viac informácií si prečítate na stránke Národného projektu SARIO.