Slovensko na veľtrhu Automechanika Istanbul 2019

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, v termíne 04. - 07.04.2019 pripravila pre sedem slovenských malých a stredných podnikateľov platformu pre ich prezentáciu v rámci spoločnej expozície vo vizuále značky Slovensko GOOD IDEA SLOVAKIA na medzinárodnom veľtrhu Automechanika Istanbul 2019, ktorý je najväčším medzinárodným automobilovým veľtrhom v Turecku a významným miestom stretnutí spoločností z celého sveta.

V roku 2019 dosiahol počet vystavovateľov rekordných čísiel, a to 1 391 vystavovateľov s počtom návštevníkov 48 737 z viac ako 120 krajín sveta. Meno Automechanika sa spája s prestížnym označením automobilových veľtrhov, ktoré vytvárajú priestor pre prezentáciu firiem pôsobiacich v oblasti automobilového priemyslu, ako aj vo všetkých nadväzujúcich odvetviach. Význam participácie Slovenska na veľtrhu podporila svojou návštevou Generálna konzulka Slovenskej republiky v Istanbule, pani Veronika Lombardini, ktorá počas svojej návštevy na spoločnej expozícii dňa 5. apríla 2019 diskutovala s každým zástupcom zúčastnených spoločností o ich výrobnom programe a o možnostiach obchodovania v Istanbule a okolitých regiónoch.

V rámci spoločnej slovenskej expozície sa predstavili spoločnosti Cable Connect, s.r.o., Ducomont s.r.o., ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Rosero – P s.r.o., Slochem Trade s.r.o., TSS GROUP a.s. a VIRAGO parts spol. s r. o.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii bola možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje národné expozície v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1. zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možnosti jednotného trhu EÚ. SARIO v rámci celého obdobia implementácie Národného projektu plánuje zrealizovať na medzinárodných veľtrhoch a výstavách v zahraničí desiatky národných expozícií.

Viac informácií si prečítate na stránke: https://www.sario.sk/sk/np