Slovensko na veľtrhu Metalloobrabotka Moskva 2019

pondelok, 03. jún 2019
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, v termíne 27. - 31.05.2019 pripravila pre osem slovenských malých a stredných podnikateľov platformu pre ich prezentáciu v rámci spoločnej expozície vo vizuále značky Slovensko GOOD IDEA SLOVAKIA na medzinárodnom veľtrhu METALLOOBRABOTKA 2019, ktorý je jedným z najväčších veľtrhov v oblasti strojárstva a kovovýroby.

Uvedený veľtrh patrí medzi najväčšie podujatia zamerané na spracovanie kovov v Rusku a krajinách SNŠ, na ktorom sa zúčastňuje vyše 1000 firiem z 33 krajín a návštevnosťou presahujúcou 30 000 návštevníkov každý rok.
Význam participácie Slovenska na veľtrhu podporili svojou návštevou predstavitelia Zastupiteľského úradu SR v Moskve, ktorí počas svojej návštevy na spoločnej expozícii diskutovali so zástupcami zúčastnených spoločností o ich výrobnom programe a o možnostiach obchodovania v Ruskej federácie a okolitých regiónoch.

V rámci spoločnej slovenskej expozície sa predstavili spoločnosti automach, s.r.o., Dekona s.r.o., DPP s.r.o., ECOFIL, MASAM, s.r.o., PROFEX Dca spol. s r. o., Spinea Technologies, s.r.o. a UNICOM Power s.r.o.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii bola možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje národné expozície v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1. zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možnosti jednotného trhu EÚ. SARIO v rámci celého obdobia implementácie Národného projektu plánuje zrealizovať na medzinárodných veľtrhoch a výstavách v zahraničí desiatky národných expozícií.

Viac informácií si prečítate na stránke: https://www.sario.sk/sk/np