Slovinsko – Slovenské obchodné fórum

štvrtok, 03. december 2009

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO v spolupráci so slovinskou partnerskou agentúrou JAPTI zorganizovali dňa 2.12.2009 v Ljubljane Slovinsko-Slovenské obchodné fórum za významnej podpory Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Slovinsku, Veľvyslanectva Slovinskej republiky na Slovensku a Slovinskej obchodnej komory.
Slovinská strana predstavila možnosti ekonomicko-investičných vstupov na trhy bývalej Juhoslávie a v súčasnosti samostatných krajín: Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko a Srbsko, práve prostredníctvom partnerských firiem v Slovinsku, ktoré majú skúsenosti s podnikaním a zakladaním firiem v tomto teritóriu a poznajú jeho špecifiká.
Zástupcovia agentúry SARIO oboznámili účastníkov obchodného fóra s históriou ekonomických vzťahov Slovenska a Slovinska, ako aj so vzájomným vývojom zahraničného obchodu a investícií. Ďalej uviedli možnosti ekonomickej spolupráce prostredníctvom vytvorenia spoločných podnikov zameraných predovšetkým na rozvoj energetiky, cestnej infraštruktúry, logistiky, turizmu a ďalších oblastí priemyslu. Po úvodnej časti obchodného fóra nasledovali samostatné rokovania zúčastnených 41 slovinských a 11 slovenských firiem (DOPRASTAV, EKOMT, GTB, MODEX, NITRAGOLD, PLASTIKA, PLYNOSPOL, SES TLMAČE, SKANSKA, TECHNOCENTRUM JKC a UNICOL).