×

Spolupráca s Ekonomickou univerzitou

Location
Bratislava


Dohodu o spolupráci medzi Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu SARIO a Ekonomickou univerzitou v Bratislave podpísal generálny riaditeľ SARIO Juraj Kiesel s rektorom Ekonomickej univerzity Rudolfom Sivákom.

Dohoda zaväzuje k spolupráci pri organizovaní seminárov, konferencií, výstav, či vedeckovýskumných projektov. V oblasti vzdelávania agentúra SARIO umožní študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave absolvovať odborné stáže, vypracovávať seminárne a diplomové práce podľa dohodnutých tematických okruhov a ďalšie aktivity.