Stretnutie s nemeckým veľvyslaneckým radcom

streda, 24. marec 2010
SARIO

Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO Juraj Kiesel sa stretol s veľvyslaneckým radcom a stálym zástupcom veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko v SR Reinhardom Wiemerom.
Nemecký hosť hodnotil súčasné ekonomické a investičné prostredie na Slovensku z pohľadu etablovaných nemeckých investorov veľmi pozitívne: „Podľa prieskumu sú nemeckí investori veľmi spokojní, oceňujú predovšetkým kvalifikovanú pracovnú silu a prijatie eura, čo významným spôsobom zjednodušilo a podporilo vzájomný obchod“ – konštatoval Reinhard Wiemer. „Problém vidia len v prístupe k fondom EU, v procesoch verejného obstarávania a v istej miere korupcie, ktorá je však prítomná na celom svete“ – dodal nemecký veľvyslanecký radca.
Generálny riaditeľ SARIO v rámci diskusie poukázal nielen na dobrý rating Slovenskej republiky, ale aj na pozitívne prognózy vývoja našej ekonomiky: „Slovenskej ekonomike predpovedajú viaceré významné inštitúcie, napríklad Medzinárodný menový fond, či Európska komisia, najvyšší rast HDP v rámci celej eurozóny“ – vyhlásil Juraj Kiesel. Nemeckého hosťa tiež informoval o najbližších aktivitách agentúry SARIO, okrem iného o kooperačnej burze v Nitre, ktorá sa uskutoční v máji tohto roku. Zároveň navrhol spoluprácu pri zorganizovaní investičného seminára, na ktorý by boli boli prizvaní investori z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska, ako aj pri príprave kooperačnej burzy v roku 2011. Obidva návrhy boli zo strany nemeckého veľvyslaneckého radcu prijaté pozitívne.
Reinhard Wiemer zasa informoval o pripravovanom Slovensko-saskom obchodnom fóre, ktoré sa uskutoční v dňoch 29.- 30.3. 2010 v Drážďanoch. Organizátorom podujatia je Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora v spolupráci so zastúpením saského hospodárstva na Slovensku.