×

Účasť SARIO na veľtrhu Metalloobrabotka v Moskve

Location
Moskva

 

Vo výstavnom komplexe „Expocentr Moskva“ sa v dňoch 24. – 28. mája 2010 sa konal 11. ročník medzinárodného strojárskeho veľtrhu "METALLOOBRABOTKA 2010". Tento špecializovaný veľtrh bol zameraný na aplikáciu progresívnych technológií pri obrábaní a spracovávaní kovov, uplatňovaní najnovších vedecko-technických poznatkov a riešení pri výrobe obrábacích strojov, nástrojov a zariadení. Na veľtrhu sa zúčastnilo viac ako 770 podnikov z 31 krajín sveta. Slovenskú účasť na veľtrhu v Moskve pod gesciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v spoločnom národnom stánku s celkovou výstavnou plochou 95 m², prezentovalo jedenásť slovenských spoločností.

 

Slovenské firmy sa predstavovali napríklad v oblasti výroby ložísk, ktorú reprezentovali spoločnosti ZVL Slovakia, KAJO Metal, GGB Slovakia, výroby lisov a automatizačných zariadení – spoločnosť Toma Industries, výroby prevodoviek – spoločnosť SPINEA a z oblasti technológie a výroby kovoobrábacích strojov a ich súčastí – spoločnosť Kabel Schlepp, Prvá zváračská, TRENS, Pedrazzoli IBP a Form engineering. Predstavitelia SOPK v Trenčíne, SARIO a Obchodno-ekonomického oddelenia ZÚ SR v Moskve poskytovali informácie o slovenskom trhu, možnostiach investovania, kooperácie, ako aj kontakty a informačné materiály. V rámci veľtrhu sa dňa 26. mája 2010 uskutočnilo sprievodné podujatie počas národného dňa Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti MH SR  v spolupráci s Obchodno-ekonomickým oddelením  MH SR v Moskve zorganizovali seminár na tému „Inovácia a transfer technológii“ s následnou tlačovou konferenciou. Na seminári sa zúčastnil aj veľvyslanec SR v RF Jozef Migaš, ktorý vo svojom príspevku poukázal na skutočnosť, že ukončenie krízy vyvolá novú štruktúru dopytu, ktorú nebude možné uspokojiť bez inovácií založených na výskume a vývoji, čo naďalej zostáva jednou z priorít oboch vlád Slovenskej republiky a Ruskej federácie. Pred odbornou verejnosťou a médiami prezentovali svoje inovačné aktivity aj zástupcovia slovenských exportných spoločností, ktorí pozitívne hodnotili možnosť zúčastniť sa na medzinárodnej výstave v Moskve za podpory Ministerstva hospodárstva SR. Predstavitelia zúčastnených slovenských firiem ocenili aj skutočnosť, že sa im podarilo nájsť si nových partnerov na ruskom trhu.