Udržateľnosť firmy a prístup k financovaniu

štvrtok, 09. september 2021
Európska únia si schválením Európskej zelenej dohody stanovila cieľ stať sa uhlíkovo neutrálnou do roku 2050 a s týmto cieľom súvisí aj čoraz väčšie presmerovanie kapitálových tokov smerom k udržateľnej ekonomike a zelenému podnikaniu. EÚ na tento účel mieni ročne investovať stovky miliárd EUR z rôznych zdrojov. Európska komisia preto pred pár rokmi iniciovala reformu, aby z transformačných prostriedkov čerpali len tzv. “udržateľné” firmy. Čoraz diskutovanejším nástrojom sa stane tzv. taxonómia pre udržateľné aktivity, ktorá sa bude do praxe postupne zavádzať už od budúceho roka 2022 a jej cieľom je tiež zjednotiť jazyk a pojmy týkajúce sa udržateľných aktivít.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) usporiadala v spolupráci s platformou Circular Slovakia a konzultačnou spoločnosťou SUSTO – Sustainability Tools dňa 7. septembra 2021 webinár s názvom Udržateľnosť firmy a prístup k financovaniu, ktorý predstavil početným účastníkom podujatia stručný úvod do témy prechodu k udržateľnosti z pohľadu vykazovania výkonu udržateľnosti firmy a priamych finančných dôsledkov na podnikanie.

Aktuálne sú nefinančné správy povinné len pre spoločnosti s viac ako 500 zamestnancami, obchodujúce na burze alebo spĺňajúce kritériá veľkej účtovnej jednotky. Podľa nových pravidiel budú musieť nefinančné správy podávať tisícky ďalších spoločnosti, ktoré spĺňajú aspoň dve z troch nasledujúcich kritérií: majú viac ako 250 zamestnancov, súvahu viac ako 40 miliónov eur a obrat viac ako 20 miliónov eur. V Európe by sa to v blízkej budúcnosti malo týkať okolo 49 tisíc firiem, pričom doposiaľ to boli iba dve tisícky.“, objasnil hneď na úvod Marek Kopanický, konzultant a tímlíder Inovačných služieb SARIO, ktorý webinár moderoval.

Témy udržateľnosti, novej EU taxonómie pre udržateľné aktivity a zeleného podnikania prezentovali Jan Kurka, nastupujúci viceprezident Asociácie manažérok a manažérov udržateľnosti v Českej republike a spoluzakladateľ SUSTO - Sustainability Tools, v rámci ktorej vedie agendu strategického manažmentu udržateľnosti pre firmy a samosprávy spolu s Evou Bučovou, ktorá v súčasnosti pôsobí v tíme ING Client Coverage v Prahe a primárne sa zameriava na štruktúrovanie kapitálu, poradenstvo a udržateľnosť .
 „Taxonómia definuje, čo je zelená udržateľná aktivita a je primárne určená na to, aby na seba viazala investície, respektíve aby podmieňovala, kam investície a financovanie verejného i súkromného sektoru budú smerovať. Práve preto môže byť jedným z najúčinnejších nástrojov Zelenej dohody” povedal Jan Kurka.

Taxonómia bola aktuálne predstavená Európskou komisiou a jej zavedenie sa predpokladá do konca tohto roka. Je určená firmám, finančným inštitúciám a členským štátom, práve pre prípad poskytovania verejných dotácií. V západnej Európe už teraz vidíme dlhodobý trend, že pri dodávkach je element udržateľnosti čoraz dôležitejší a preto je dôležité pre firmy držať s týmto trendom krok.

Eva Bučová zdôraznila fakt, že „banky sú považované za tzv. tajnú páku udržateľnosti, pretože bankový sektor má veľkú silu podporovať alebo ovplyvňovať zvyšok ekonomiky, pretože ovplyvňuje, kam budú financie tiecť. Navyše banky budú musieť prísť na to, akým spôsobom napomôcť tým spoločnostiam, ktorých úvery majú na svojich knihách, aby sa transformovali, udržali pracovné pozície a aby sa každá z tých firiem posunula k väčšej udržateľnosti.“

Pre firmy je podstatné si uvedomiť, že v blízkej budúcnosti bude spĺňanie udržateľných štandardov priamo či nepriamo povinné pre čoraz viac entít a taxonómia môže ovplyvňovať ich prístup k financovaniu, keďže mnohí investori a banky budú len stupňovať svoj tlak na udržateľnosť a s ňou súvisiace aktivity. Vykazovanie štandardov udržateľnosti ovplyvní aj malé a stredné firmy, keďže veľké firmy budú nútené si vyberať dodávateľov, ktorí budú čo najviac spĺňať definované štandardy udržateľnosti, ktoré EU definuje vo svojej novej taxonómii.

Jednoznačne teda platí, že firmy, ktoré sa na prechod k udržateľnosti prispôsobia čo najskôr, budú mať konkurenčnú výhodu nielen pokiaľ ide o financovanie, ale aj svoje kontrakty v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
 
Webinár Udržateľnosť firmy a prístup k financovaniu bol prvým z cyklu webinárov pod názvom Udržateľný biznis: trendy a nové príležitosti, ktorý Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje spoločne s platformou Circular Slovakia a konzultačnou spoločnosťou SUSTO - Sustainability Tools. V priebehu jesene bude cyklus pokračovať témami analýzy a monitorovania uhlíkovej stopy firiem a predchádzania tzv. Greenwashingu v komunikácii.