Úspech Slovenska v regióne Perzského zálivu

streda, 24. marec 2021
Úspešné inovatívne slovenské produkty v regióne Perzského zálivu (GCC) v oblasti obranného priemyslu.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci služieb Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ ponúka slovenským malým a stredným podnikom s exportným potenciálom účasť na medzinárodných veľtrhoch. Vďaka podpore pri ich prezentačných aktivitách na zahraničných veľtrhoch a výstavách slovenské inovatívne produkty prekračujú hranice.

Slovenská spoločnosť T-Industry počas svojej prezentácie v národných stánkoch na medzinárodných obranných veľtrhoch IDEX 2019 a IDEX 2021 podpísala Memorandum o spolupráci so spoločnosťou SIAC (Smart Industrial Ammunition Company) zo Saudskej Arábie. Hlavným cieľom je iniciatíva na lokalizáciu priemyselnej výroby v obrannom priemysle v Saudskej Arábii. Predmetom Memoranda budú dodávky existujúcich výcvikových zariadení pre pilotné projekty, ale aj spoločný vývoj technológií pre nácvik riadenia a využívania dronov.


Spoločnosť T-Industry
T-Industry bola založená v roku 2002, dlhodobo pôsobí v oblasti vývoja a výroby zariadení a technológii pre nácvik - výcvik streľby nielen z ručných zbraní, ale aj bojových vozidiel či tankov. Výsledky vývoja sú chránené viacerými patentmi na Slovensku aj v zahraničí. Na výstave IDEX 2019 spoločnosť nadviazala vznikajúcu spoluprácu s partnermi v GCC v oblasti malých samohybných terčových systémov vrátane kompletnej infraštruktúry vrátane aplikácie pre tablet operátora. Práve účasť na veľtrhu v roku 2021 už priniesla konkrétne výsledky spolupráce a pôsobenia v regióne po dvoch rokoch.
Možnosť fyzicky prezentovať exponáty v regióne GCC vďaka podpore SARIO postupne priniesla uzatvorenie Memoranda o spolupráci s významným subjektom v danom regióne, ktoré nám otvára obchodný potenciál aj v takto náročnom sektore obranných technológií. Práve podpora zo strany agentúry SARIO nám ušetrila nemalé prostriedky, ktoré by sme museli priamo vynaložiť na našu prezentáciu v regióne. Budúce dodávky našich technológií v regióne zabezpečia rast našej spoločnosti, udržia zamestnanosť a umožnia pokračovať v našom internom výskume a vývoji, čo považujeme za strategickú konkurenčnú výhodu.“ Juraj Tomlain, CEO spoločnosti T-Industry.

Spoločnosť SIAC
Spoločnosť sídli na území Saudskej Arábie a venuje sa budovaniu kapacity na zabezpečenie rastu a rozvoja obranného priemyslu v SA.
Projekt spoločností je v súlade s ekonomickým programom Saudskej Arábie a transformácii VISION 2030 a novo schváleného programu pre rozvoj PZI v regióne.

--------

Agentúra SARIO zabezpečuje služby spojené s technicko-organizačným zabezpečením národných stánkov na medzinárodných veľtrhoch a výstavách v zahraničí. Spoločné expozície/národné stánky majú na výstavách a veľtrhoch umožniť slovenským malým a stredným podnikom predstaviť ich výrobný sortiment a obchodné ponuky, získať prehľad o technickom a technologickom vývoji v danom odvetví priemyslu a nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvoriť obchodné kontrakty a exportovať výrobky do zahraničia.
Aktuálne veľtrhy a výstavy