×

Úspešný polrok agentúry SARIO

V roku 2022 je možné pozorovať zreteľný trend zvyšujúcej sa investičnej aktivity. Tento trend eviduje agentúra SARIO predovšetkým na počte rozpracovaných investičných projektov – či už ide o nové projekty, alebo znovu pokračujúce (obnovené) projekty, ktoré boli pozastavené kvôli pandémii.[[{"fid":"22923","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"height":400,"width":460,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]
V priebehu I. polroka 2022 agentúra SARIO úspešne ukončila 17 investičných projektov, ktoré sa investori rozhodli realizovať na Slovensku aj vďaka jej asistencii. Sumárna výška investícií by mohla dosiahnuť 190 mil. EUR.
 
[[{"fid":"22924","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"height":210,"width":460,"class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]
Ukončené investičné projekty majú potenciál vytvoriť až 2697 nových priamych pracovných miest v Nitrianskom, Bratislavskom, Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom, Trnavskom aj Žilinskom kraji.
[[{"fid":"22935","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"5":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"height":430,"width":460,"class":"media-element file-default","data-delta":"5"}}]]
Prichádzajúce investície smerovali do rôznych odvetví priemyslu, pričom najviac zastúpený bol sektor strojárstva, automobilového priemyslu a informačno-komunikačných technológií.
[[{"fid":"22925","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"height":460,"width":460,"class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]]