Výzva pre regióny na zmiernenie dôsledkov spôsobených pandémiou COVID-19

streda, 20. máj 2020
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vyhlásil prvú výzvu , ktorej cieľom je zmiernenie dopadov v dôsledku pandémie COVID-19.

Do výzvy sa môžu zapojiť obce , mestá , regióny a vyššie územné celky do 16.júna . Jej prostredníctvom môžu podporiť malé projekty , pričom na jeden projekt je možno získať príspevok v rozsahu 10-tisíc až 50-tisíc eur. Podporiť je možné všetky projekty zamerané na zníženie dôsledkov koronakrízy.

V rámci výzvy budú použité rozvojové peniaze , ktoré majú pomôcť samosprávam naštartovať život a ekonomiku. Ako uviedla podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová : „Najviac postihnuté krízou budú regióny - pracovné miesta , príležitosti , malí podnikatelia , živnostníci , obce a mestá .“ Cielená regionálna pomoc sa sústreďuje na  podporu rozvoja a pripravenosť  samospráv pre prípad krízy.

Kríza markantne postihla rozpočty samospráv a nie všetky samosprávy krízu zvládli . Najviac zasiahla okres Spišská Nová Ves, ako zhodnotil budúci štátny tajomník nového Ministerstva pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu (MIRRI) Vladimír Ledecký.

„Projekty sú veľmi jednoduché, nepotrebujú k tým projektom žiadne firmy, ktoré ich budú písať. Ja si myslím, že na každom úrade majú dostatok ľudí, alebo majú človeka, ktorý takúto jednoduchú výzvu vie zvládnuť,“ dodal. Cieľom úradu je, aby sa žiadatelia k príspevkom dostali rýchlo. „Mesiac, dva bude trvať nejaká kontrola,“ uviedol Ledecký .Prvé aktivity sa budú môcť začať vyplácať na prelome rokov.

Pre viac informácií môžete navštíviť webovú stránku ÚPVII, kde je zverejnená aj samotná výzva.