Biznis etiketa v praxi

Dátum: 
utorok, 14. august 2018
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava
Kontakt: 

Jana Jarošová, E: jana.jarosova@sario.sk, T: +421 910 828 215

Cieľová skupina: 
Malé a stredné podniky zo Slovenskej republiky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' pre Vás pripravila seminár Exportnej akadémie v Bratislave na tému Biznis etiketa v praxi. 

Nielen výrobky a ponúkané služby vytvárajú 'tvár' podniku. Nositeľom imidžu spoločnosti sú dnes viac ako kedykoľvek predtým jeho predstavitelia, obchodníci a pracovníci. Príďte sa dozvedieť viac o multikultúrnych rozdieloch v obchodovaní v zahraničí.

Staňte sa úspešným exportérom a vyhľadávaným partnerom na medzinárodnom trhu vďaka ovládaniu biznis etikety a obchodnej kultúry, vďaka čomu bude  nadväzovanie kontaktov pre Vás ľahšie a obchodovanie efektívnejšie.

Prednášať na seminár príde PhDr. Tatiana Lesayová.

PROGRAM

09.45 — 10.00
  • registrácia účastníkov
 
10.00 — 11.45
  • spoločenská a biznis etiketa — pravidlá, premeny biznis etikety
  • verbálne a neverbálne pozdravovanie, oslovovanie, predstavovanie
  • podávanie rúk, používanie vizitiek, súkromné a firemné vizitky
 
11.45 — 12.00
  • prestávka
 
12.00 — 14.00
  • pracovné stretnutia a rokovania, podpisovania zmlúv — pracovné raňajky, obedy a večere — čo je tabu, najčastejšie prehrešky/dary
  • obliekanie — nový 'business dress code'
  • Multikultúrne rozdiely v etikete
 
14.00 — 15.00
  • Individuálne konzultácie a diskusia

REGISTRÁCIA
Registrácia je otvorená do 10. 8. 2018.Seminár je určený pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami.