Česko – Slovenské ekonomické a podnikateľské fórum

Dátum: 
pondelok, 4. jún 2018
Miesto: 
Hotel Holiday Inn, Žilina
Kontakt: 
Organizátor:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov na Česko – Slovenské podnikateľské fórum, ktoré sa koná 04. júna 2018 pri príležitosti tohtoročných osláv 100. výročia založenia Československa. Podujatie je zamerané na bilaterálne rokovania českých a slovenských spoločností.
 
Cieľová skupina: 
Malé a stredné podniky zo Slovenskej republiky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
  
V rámci ekonomického fóra bude za účasti najvyšších politických predstaviteľov SR a ČR prezentovaná ekonomická dimenzia osláv 100. výročia  založenia Československa. Cieľom podnikateľského fóra za účasti českých a slovenských spoločností je podporiť rozvoj vzájomných obchodných vzťahov vo vybraných priemyselných odvetviach (strojárenstvo a kovospracujúci priemysel, automobilový priemysel, energetika, elektrotechnický priemysel a ekológia).

Program:
 
8:30 - 9:00 Registrácia
 
9:00           Otvorenie ČSEF
 
Vystúpenia:
  • Milan Vašanič, predseda predstavenstva SOPK ŽRK
  • Peter Mihók, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
  • Vladimír Dlouhý, prezident Hospodárskej komory ČR
  • Lívia Klausová, veľvyslankyňa ČR v Bratislave
  • Pavel Sladký, chargé d´affaires veľvyslanectva ČR v SR
  • Dagmar Urbanová, ekonomický a obchodný radca, Veľvyslanectvo SR v Prahe
 
Prestávka
 
  • Ondřej Malý, námestník ministra priemyslu a obchodu ČR
  • Róbert Šimončič, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu
  • Jiří Weigl, riaditeľ, Inštitut Václava Klausa
 
12:35 Otázky a diskusia

Občerstvenie, networking
 
14:00 - 17:00 Česko - Slovenské podnikateľskú fórum


REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť na Česko – Slovenskom podnikateľskom fóre sa môžete registrovať https://czechslovakbusinessforum.sario.sk/registration/1  najneskôr do 24. mája 2018.