×
07.06.2021

Export inovatívnych verejných služieb

Miesto
online (Zoom)
Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe, združenie CZECH.UP
Agentúra SARIO v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Prahe a združením CZECH.UP pripravuje pre slovenské spoločnosti webinár pod názvom 'Inovatívne verejné služby — Príležitosti ich exportu do ČR' dňa 7. júna 2021 o 9.00 a zároveň ponúka možnosť bezplatných individuálnych online konzultácií s ekonomickou diplomatkou Dagmar Urbanovou a výkonným riaditeľom a podpredsedom predstavenstva CZECH.UP pánom Pavlom Nácovským.
 
PANELISTI
 • Dagmar Urbanová, ekonomická diplomatka, Veľvyslanectvo SR v Prahe
 • Pavel Nácovský, výkonný riaditeľ a podpredseda predstavenstva CZECH.UP
PROGRAM
Výsledkom spoločného projektu Veľvyslanectva SR v Prahe s českým národným spolkom pro inovácie CZECH.UP koncom  roka 2020 bolo o.i. vytvorenie agendového systému 'Katalógu inovatívnych verejných služieb (IVS)', ktoré už boli vytvorené a odskúšané v CZECH.UP.

Okrem miest a obcí Katalóg IVS môžu využívať aj slovenské firmy, ktorým súvisiaci webový portál ponúka príležitosť zverejniť svoje ponuky dodávok inovatívnych služieb/technológií pre obce a mestá a tiež dopyt spolupráce v konkrétnej odbornosti pre vytvorenie  inovatívneho konkurencieschopného produktu.

V rámci uplatňovania inovatívnych verejných služieb dôležitú úlohu zohrávajú coworkingové centrá ako moderné prvky miestnej infraštruktúry, vytvárajúce podmienky nielen pre samostatnú prácu jednotlivých podnikateľských subjektov,  ale aj pre komunity a medzinárodnú spoluprácu. Preto je seminár zameraný aj na podporu medzinárodného partnerstva sítí coworkingov v SR a ČR.

Pre slovenské firmy webový portál ponúka príležitosť zverejniť svoje ponuky dodávok služieb/technológií pre obce a mestá.

1. PANEL
Aktuálna situácia v ČR / strednej Európe v oblasti rozvoja inovačnej ekonomiky a spolupráce (smart služby a digitalizácia); vytváranie podmienok pre uplatnenie slovenských inovačných subjektov v ČR/strednej Európe 
 • Ing. Pavel Nácovský, člen predstavenstva a výkonný riaditeľ CZECH.UP
 • Ing. Antonín Vacek, špecialista na komunikáciu a gamifikáciu Mise Hero, servisná organizácia CZECH.UP
   
2. PANEL
Možnosti zapojenia sa slovenských subjektov (firiem, coworkingov, samospráv) do spolupráce  prostredníctvom národného spolku pre inovácie CZECH.UP, identifikácia potrieb miest a obcí v ČR na dodávku inovatívnych verejných služieb 
 • PhDr. Ing. Vít Skála Ph.D., predseda predstavenstva CZECH.UP z.s.)
 • Ing. Zdeněk Jiráček, riaditeľ DATRON a.s., servisná organizácia CZECH.UP pro DAS a IT)
   
3. PANEL
 • Individuálne konzultácie slovenských spoločností s predstaviteľmi CZECH.UP a s ekonomickou diplomatkou ZÚ SR Praha pani Dagmar Urbanovou
 
V prípade, ak by ste mali záujem spýtať sa konkrétne otázky našich panelistov, môžete sa prihlásiť  v registračnom formulári na 15-minútové individuálne online konzultácie s ekonomickou diplomatkou z Veľvyslanectva SR v Prahe pani Dagmar Urbanovou a výkonným riaditeľom a podpredsedom predstavenstva CZECH.UP pánom Nácovským v priebehu dňa 7. júna. Presný časový harmonogram Vám pošleme pár dní vopred.

Pracovný jazyk: slovenský a český

KONTAKT
Miriam Horníková, T: 0910 828 227, E: miriam.hornikova@sario.sk
Adam Csuka, T: 0910 828 327 , adam.csuka@sario.sk

REGISTRÁCIA
Registrovať na webinár sa môžete do 4. júna 2021 do 12.00 hod vyplnením registračného formulára.

Odkaz na webinár (cez aplikáciu Zoom) zašleme zaregistrovaným účastníkom v deň jeho konania.